Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

This is an example of a HTML caption with a link.
 

Thời khoá biểu 2013 - 2014

Thứ bảy - 05/10/2013 15:20
Thời khoá biểu 2013 - 2014

Thời khoá biểu 2013 - 2014

Thời khóa biểu năm học 2013 - 2014


THỜI KHÓA BIỂU SÁNG  NĂM HỌC 2013 – 2014
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/9)
 
LỚP 1
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Chào cờ Thể dục Thủ công Mĩ thuật Tiếng việt
Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt
Tiếng Việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tự nhiên-XH
Toán Toán Toán Toán SHL
         
 
LỚP 2
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Chào cờ Thể dục Thủ công Thể dục TLV
Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Chính Tả Toán
Tập đọc Chính tả LTVC Toán TN-XH
Toán Toán Toán Mĩ Thuật SHL
         
 
LỚP 3
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Chào cờ Chính tả Tập đọc Thể dục TLV
Tập đọc - KC Toán Mĩ thuật Toán Toán
Tập đọc - KC TN_XH Toán Chính Tả TN-XH
Toán Thủ công LTVC Tập viết SHL
         
 
LỚP 4
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Chào cờ LTVC Tập đọc LTVC TLV
Tập đọc Toán Toán Toán Toán
Toán Kể chuyện TLV Mĩ thuật Địa lí
Chính tả Khoa học Lịch sử Khoa học Âm nhạc
        SHL
 
LỚP 5
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Chào cờ LTVC Tập đọc LTVC TLV
Tập đọc Toán Toán Mĩ thuật Toán
Toán Kể chuyện TLV Toán Địa lí
Chính tả Khoa học Lịch sử Khoa học Âm nhạc
        SHL
 
 
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU NĂM HỌC 2013 – 2014
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/9)
 
LỚP 1
(3 tiết Tiếng việt, 3 tiết Toán, 0-4 tin, 1-4 tự chọn, 1-3 HĐGD/ 1 tuần)
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tiếng việt Toán Tiếng việt Toán Tiếng việt(TALT)
HĐGD Tiếng Anh Luyện chữ Tiếng Anh Toán
Đạo Đức(CK) Đọc sách Đọc sách Luyện chữ Âm nhạc(CK)
 
 
LỚP 2
(2-3 tiết Tiếng việt, 2 tiết Toán, 0-4 tin, 2-4 tự chọn, 2-3 HĐGD/ 1 tuần)
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tiếng việt Toán Tiếng việt Luyện chữ(TALT) Tiếng việt
Tiếng Anh Luyện chữ Tiếng Anh Tập viết( CK) Âm nhạc(CK)
Đạo đức(CK) HĐGD Đọc sách Toán Đọc sách
 
LỚP 3
 (2 tiết Tiếng việt, 2 tiết Toán, 0-4 ngoại ngữ,  o-4 tin, 2-4 tự chọn, 2-4 HĐGD/ 1 tuần)
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tiếng việt Toán Tiếng Anh Toán CBB (TALT)
Tin Thể dục(CK) Tin Tiếng việt Âm nhạc(CK)
Đạo đức( CK) Tiếng Anh Luyện chữ Đọc sách HĐGD
 
 
LỚP 4
 (2 tiết Tiếng việt, 2 tiết Toán, 0- 4 ngoại ngữ, 0-4 tin, 1-4 tự chọn, 1-2 HĐGD/ 1 tuần)
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tiếng Anh Tin Tin HĐGD Tiếng việt
Toán Tiếng việt Kĩ Thuật Toán Đọc sách
Đạo đức(CK) Thể dục(CK) Tiếng Anh Thể dục(CK) CBB(TALT)
 
 
LỚP 5
(2 tiết Tiếng việt, 2 tiết Toán, 0- 4 ngoại ngữ, 0-4 tin, 1 tự chọn, 1 HĐGD/ 1 tuần)
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tin Tiếng Anh Tiếng việt Toán Đọc sách
Đạo đức(CK) Tin Toán Thể dục(CK) Tiếng Việt
Tiếng Anh Thể dục(CK) Kĩ thuật(CK) HĐGD(TALT) CBB
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: PHT: Cao Thị Thúy Hường

Nguồn tin: Trường TH Đồng Tuyển 1 thành phố Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: THỜI KHÓA BIỂU SÁNG NĂM HỌC 2013 – 2014 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/9) LỚP 1 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Chào cờ Thể dục Thủ công Mĩ thuật Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng Việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tự nhiên-XH Toán Toán Toán Toán SHL LỚP 2 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Chào cờ Thể dục Thủ công Thể dục TLV Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Chính Tả Toán Tập đọc Chính tả LTVC Toán TN-XH Toán Toán Toán Mĩ Thuật SHL LỚP 3 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Chào cờ Chính tả Tập đọc Thể dục TLV Tập đọc - KC Toán Mĩ thuật Toán Toán Tập đọc - KC TN_XH Toán Chính Tả TN-XH Toán Thủ công LTVC Tập viết SHL LỚP 4 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Chào cờ LTVC Tập đọc LTVC TLV Tập đọc Toán Toán Toán Toán Toán Kể chuyện TLV Mĩ thuật Địa lí Chính tả Khoa học Lịch sử Khoa học Âm nhạc SHL LỚP 5 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Chào cờ LTVC Tập đọc LTVC TLV Tập đọc Toán Toán Mĩ thuật Toán Toán Kể chuyện TLV Toán Địa lí Chính tả Khoa học Lịch sử Khoa học Âm nhạc SHL THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU NĂM HỌC 2013 – 2014 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/9) LỚP 1 (3 tiết Tiếng việt, 3 tiết Toán, 0-4 tin, 1-4 tự chọn, 1-3 HĐGD/ 1 tuần) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tiếng việt Toán Tiếng việt Toán Tiếng việt(TALT) HĐGD Tiếng Anh Luyện chữ Tiếng Anh Toán Đạo Đức(CK) Đọc sách Đọc sách Luyện chữ Âm nhạc(CK) LỚP 2 (2-3 tiết Tiếng việt, 2 tiết Toán, 0-4 tin, 2-4 tự chọn, 2-3 HĐGD/ 1 tuần) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tiếng việt Toán Tiếng việt Luyện chữ(TALT) Tiếng việt Tiếng Anh Luyện chữ Tiếng Anh Tập viết( CK) Âm nhạc(CK) Đạo đức(CK) HĐGD Đọc sách Toán Đọc sách LỚP 3 (2 tiết Tiếng việt, 2 tiết Toán, 0-4 ngoại ngữ, o-4 tin, 2-4 tự chọn, 2-4 HĐGD/ 1 tuần) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tiếng việt Toán Tiếng Anh Toán CBB (TALT) Tin Thể dục(CK) Tin Tiếng việt Âm nhạc(CK) Đạo đức( CK) Tiếng Anh Luyện chữ Đọc sách HĐGD LỚP 4 (2 tiết Tiếng việt, 2 tiết Toán, 0- 4 ngoại ngữ, 0-4 tin, 1-4 tự chọn, 1-2 HĐGD/ 1 tuần) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tiếng Anh Tin Tin HĐGD Tiếng việt Toán Tiếng việt Kĩ Thuật Toán Đọc sách Đạo đức(CK) Thể dục(CK) Tiếng Anh Thể dục(CK) CBB(TALT) LỚP 5 (2 tiết Tiếng việt, 2 tiết Toán, 0- 4 ngoại ngữ, 0-4 tin, 1 tự chọn, 1 HĐGD/ 1 tuần) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tin Tiếng Anh Tiếng việt Toán Đọc sách Đạo đức(CK) Tin Toán Thể dục(CK) Tiếng Việt Tiếng Anh Thể dục(CK) Kĩ thuật(CK) HĐGD(TALT) CBB 

GIỚI THIỆU

Thành tựu nhà trường

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT: 1. Thành tích nổi bật của nhà trường:  - 5 năm được công nhận Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  (2010, 2011)  -  Bằng khen Đạt cơ quan văn hóa 10 năm liên tục - Giải ba tham gia cầu lông cấp Thành phố - Các giải thưởng cuộc thi viết và cuộc thi “ Nét...

NHẠC NỀN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 46


Hôm nayHôm nay : 336

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16406

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 892555

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
Văn bản luật
Thi Tiếng Anh Qua Mạng
Thư viện tư liệu giáo dục