Trang nhất » Tin Tức » Thông báo - Lịch họp

This is an example of a HTML caption with a link.
 

Nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

Thứ năm - 02/10/2014 11:58
- Căn cứ Hướng dẫn số 4199/BGDĐT-GDTH ngày 06/8/2014 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.             
                     

PHÒNG GD&ĐT- TP LÀO CAI 
TRƯỜNG TH ĐỒNG TUYỂN 1 


 Số:      /KH-THĐT1  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Tuyển, ngày 10  tháng 9 năm 2014


KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
 
- Căn cứ Hướng dẫn số 4199/BGDĐT-GDTH ngày 06/8/2014 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục tiểu học;
- Căn cứ Hướng dẫn số 1166/SGDĐT-GDTH ngày 26/8/2014 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 giáo dục tiểu học;
- Căn cứ KH số 23 /KH- PGD&ĐT ngày 16/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 -2015;
- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013– 2014 và tình hình thực tế của  trường TH Đồng Tuyển 1,
          - Trường TH Đồng Tuyển 1 xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 như sau:
         
          A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          I. MỤC ĐÍCH
          1. Thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai trong việc quản lí nhà trường  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015.
          2. Xây dựng được  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ở từng nội dung công việc ở  từng tổ khối chuyên môn để có giải pháp phù hợp.
          3. Chủ động và thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo của BGH đối với các tổ khối và cá nhân CB, GV, NV nhà trường.
            II. YÊU CẦU
          1. Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Thông tư, Quy chế, Kế hoạch và hướng dẫn của các cấp, các ngành, xác lập hệ thống mục tiêu, nhiệm vụ,   giải pháp thực hiện.
          2. Nhà trường  và các tổ khối xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện.
           
            B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014
            I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
          1.1. Công tác phổ cập GDTHĐĐT:
          Huy động 100% Trẻ 6 tuổi ra lớp
          Duy trì phổ cập giáo dục THĐĐT mức độ 2. Học sinh hoàn thành chương trình TH là 21/21 = 100%; số HS 11tuổi HTCTBTH là 20/20 em = 100%
         
          1.2. Số lượng:
Khối lớp Chỉ tiêu giao Thực hiện
Số lớp Số học sinh Số lớp Số học sinh
1 1 21 1 21
2 1 23 1 23
3 1 18 1 18
4 1 13 1 13
5 1 21 1 21
Cộng 5 96 5 96
Duy trì  số lượng  học sinh đạt 100% , tỷ lệ chuyên cần đạt 99,5%
 
1.3. Chất lượng 2 mặt Giáo dục:
TT Nội dung Số lương Tỷ lệ (%) So với kế hoạch So với năm học 2012-2013 Ghi chú
Tăng (%) Giảm (%) Tăng (%) Giảm (%)
I. Chất lượng hai mặt giáo dục            
1. Xếp loại hạnh kiểm              
  THĐĐ 95 99          
  Chưa THĐĐ 01 1   1   1  
2. Xếp loại về học lực              
  - Giỏi 21 21,9       2  
  - Khá 36 37,5 1   2,7    
  - Tb 38 39,6   1   1,7  
  - Yếu 1 1     1    
II. Thực hiện các chỉ tiêu              
1 Lên lớp thẳng 95 99       1  
2 Lên lớp sau thi lại 0            
3 HTCTBTH 21 100          
4 Học sinh giỏi 21 21,9          
4 HS Tiên tiến 36 37,5 1   2,7    
5 HS khen từng mặt 1 1   4,2   14  
         
          + HS dự thi Ôlympic Toán, Văn  tuổi thơ cấp thành phố: 03 em, Đạt giải 01 em (Giải Khuyến khích môn TV lớp 5)
          + 75/75 học sinh dự thi viết chữ đẹp cấp thành phố; 04 em đạt giải - 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.
          + 06 học sinh dự thi giải Toán, Toán bằng tiếng Anh, IOE cấp thành phố.
1.4. Đội ngũ:
4 Đ/c CBQL, GV đạt danh hiệu LĐTT
* Xếp loại chuẩn nghề nghiệp GV TH:  10 GV  ( Xếp loại:  XS: 2/10 = 20% ,   Khá: 5/10 = 50 %   TB: 3/10 = 30% )        
* Xếp loại chuyên môn nghiệp vụ: Tổng số: 12 CBGV  
(Xếp loại:  Tốt: 7/12 = 58,3 %,  Khá: 2/12 = 16,7 %,  TB: 3/12 = 25 %.)
                 * Giáo viên dạy giỏi cấp trường 6/10 đồng chí = 60%
                 * Xếp loại Bồi dưỡng thường xuyên: 11/11 xếp loại khá, giỏi trong đó 03 đ/c xếp loại giỏi.
            1.5. Phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được củng cố và nâng cao dần chất lượng từng tiêu chí. Nhà trường có chuyển biến về cảnh quan trường lớp học, làm được hệ thống hàng rào trồng cây xanh, mua sắm bàn ghế đá chuẩn bị cho làm khu vui chơi cho học sinh,... Các hoạt động ngoại khóa được đẩy mạnh, học sinh mạnh dạn, tự tin, được tham gia nhiều các hoạt động, được thăm quan, dã ngoại,...Đạt được các tiêu chí phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, chất lượng đại trà được duy trì bền vững.
          1.6. Công tác XHH giáo dục về căn bản tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cha mẹ học sinh.
          - Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác XHHGD để XD CSVC tạo cảnh quan trường lớp, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Tạo được sự đồng thuận của CMHS và sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong công tác giáo dục. Huy động hơn 300 công lao động của CMHS trong việc tu sửa, chỉnh trang trường lớp.
            -Tích cực vận động tìm các nguồn đầu tư cho nhà trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Huy động sự ủng hộ của các đoàn thể xã hội, nhà trường có giải pháp hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, miễn giảm các khoản ủng hộ XHHGD, vận động xin hỗ trợ thêm  để các em có điều kiện tham gia học tập. Trong năm học  học sinh nhà trường đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân  cho học sinh là: 11 300 000 đồng. Ủng hộ trong xây dựng CSVC nhà trường  trên 100 triệu đồng.(Đổ đất tôn tạo mặt bằng phía trước)
          II.HẠN CHẾ:
          - Quy mô  lớp học chưa đồng đều, có lớp số học sinh ít 13 HS/lớp. Số lượng học sinh toàn trường ít khó khăn trong tổ chức các hoạt động.        
- Việc triển khai, áp dụng đổi mới PPDH, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong dạy và học ở một số giáo viên chưa sâu, chưa tích cực, còn nặng về hình thức, chưa quan tâm đúng mức đến các nhóm vành đai.
- Hiệu quả việc vận dụng các chuyên đề đã được bồi dưỡng vào giảng dạy của một số GV chưa cao. Chưa có giáo viên nòng cốt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh mũi nhọn.
          - Chất lượng đào tạo học sinh mũi nhọn còn nhiều hạn chế
          - Một số GV kiến thức còn hạn chế, chưa chú trọng tự bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn cho bản thân; giáo viên chưa thực sự sáng tạo trong công tác.
          - Cảnh quan trường lớp đang trong quá trình xây dựng nên chưa đạt yêu cầu.
           
            C. NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2014 - 2015 
            I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
            1. Thuận lợi:
          Có đủ giáo viên dạy Tiểu học và 03 giáo viên dạy môn chuyên biệt tự chọn: Tiếng Anh, Mĩ thuật và Tin học. 100% CBQL, GV có trình độ trên chuẩn. CBGV, NV có lập trường tư tưởng vững vàng, tận tâm tận lực với công việc. Đa số GV có ý thực tự học tự bồi dưỡng CMNV, tích cực đổi mới PP dạy học, ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.
          Giáo viên nhà trường được luân chuyển đảm bảo tỉ lệ giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Học sinh chăm ngoan, có ý thức học tập, chấp hành tốt nội quy, quy định của lớp, của trường, nhiều học sinh có ý chí vươn lên trong học tập.
          Cơ sở vật chất đang được xây dựng và chỉnh trang hoàn thiện, đảm bảo  đáp ứng cho hoạt động dạy và học, cảnh quan nhà trường  thân thiện.
          Phòng GD&ĐT thành phố và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm đến các hoạt động Giáo dục của nhà trường, Hội cha mẹ học sinh đã có sự quan tâm phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường  cùng giáo dục học sinh.
          2. Khó khăn:
          Đội ngũ cán bộ,  giáo viên chưa thực sự sáng tạo trong công tác, chưa có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi và hoạt động phong trào.
          Còn giáo viên khả năng vận dụng đổi mới PP dạy học và ứng dụng CNTT hiệu quả chưa cao. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn không được sự quan tâm của bố mẹ về tinh thần cũng như vật chất. Số học sinh toàn trường ít khó khăn trong hoạt động phong trào.
          Cơ sở vật chất nhà trường chưa ổn định, hệ thống tường rào yếu vì làm bằng rào tạm, trồng cây xanh, đất bị sạt nở do mưa lớn, địa hình không bằng phẳng.
          Trường không có nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, y tế; Giáo viên dạy môn Âm nhạc, thể dục chờ tăng cường từ trường khác tới.
         
          II. MỤC TIÊU  
Thực hiện tốt Chỉ thị và nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng giáo dục học sinh theo vành đai. Dạy học đảm bảo phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
 
CỤ THỂ
1. Công tác PCGD: Huy động 100% trẻ  6 đến 14  tuổi ra lớp kể cả học sinh khuyết tật.  Duy trì vững chắc phổ cập GDTH – CMC và phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 2
2. Số lượng: Duy trì  số lượng 100% , tỷ lê chuyên cần đạt 99,5% trở lên
 
Kế hoạch giao Thực hiện
Khối Số lớp TSHS Số lớp TSHS
1 1 22 1 22
2 1 18 1 18
3 1 24 1 24
4 1 20 1 20
5 1 13 1 13
Cộng 5 97 5 97
3. Chỉ tiêu chất lượng; khen thưởng học sinh
TT Nội dung Kế hoạch Ghi chú
Số lượng Tỉ lệ  
I. Chất lượng  giáo dục    
1.Đánh giá quá trình học tập từng môn học 96    
  Hoàn thành 95 99  
  Chưa hoàn thành 01 1  
2. Sự hình thành và phát triển năng lực 96    
  - Đạt 95 99  
  - Chưa đạt 01 1  
3. Sự hình thành và phát triển phẩm chất 96    
  - Đạt 95 99  
  - Chưa đạt 01 1  
II. Thực hiện các chỉ tiêu      
1 Lên lớp thẳng 95 99  
2 Lên lớp sau thi lại      
3 HTCTBTH 13 100  
4 Học sinh Xuất sắc (Giỏi) 21 21,9  
4 Học sinh Linh hoạt (Tiên tiến) 36 37,5  
5 HS khen từng mặt 9 9,3  
 
HS tham gia các cuộc thi cấp thành phố:
- Olympic Văn, Toán tuổi thơ: 02 em
- IOE: 03 em
- Giải toán qua mạng: 03 em
- Thi viết Em yêu biển đảo Việt Nam; Mô hình giáo dục tiểu học           
4. Đội ngũ: CSTĐ = 1 Đ/c,  LĐTT = 3 Đ/c, GV dạy giỏi cấp trường:  7 Đ/c; GV dạy giỏi cấp thành phố 03 đ/c.
5.Tập thể:  LĐTT, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, liên đội mạnh cấp thành phố.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
            Năm học 2014-2015 là năm học toàn ngành giáo dục tập trung triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 29 - NQ/TW về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Trường TH Đồng Tuyển 1 xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
          1. Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả nghị quyết TW 3 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao đạo đức, nhân cách nhà giáo “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền địa phương về công tác giáo dục. Xây dựng mô hình "Trường học Bốn mùa xanh".
2.Tích cực đổi mới  PPDH, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với từng nhóm vành đai theo chuẩn KT - KN đảm bảo chất lượng thực chất; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống, lý tưởng sống cho học sinh.
3. CBQL phát huy năng lực của bản thân, linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý. Thực hiện công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng CBQL, GV trong nhà trường, khuyến khích sự sáng tạo của cá nhân. Mỗi CBQL GV, NV đăng kí và thực hiện có hiệu quả 1 lĩnh vực  tạo chuyển biến nổi bật.
4. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học. Đẩy mạnh UDCNTT trong quản lý, trong dạy học.
5. Làm tốt công tác XHH giáo dục, huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác giáo dục.
6. Duy trì vững chắc chất lượng PCGD Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, tiếp tục xây dựng các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ I, chú trọng các tiêu chí nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng cơ sở vật chất.
          * Nhiệm vụ tạo chuyển biến nổi bật: Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.      
         
          VI. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
          1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
Nội dung Giải pháp Mục tiêu đạt được
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Quán triệt, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, Quyết định của Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT và của tỉnh Lào Cai.
- Tổ chức cho CB,GV, nhân viên  ký cam kết đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện cuộc vận động“Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
-Mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. CBGV, NV và HS lớp 4,5 đăng ký thực hiện việc làm tốt trong năm học, có đánh giá rút kinh nghiệm hàng kỳ.
- CB,GV,NV nhà trường tích cực trao đổi kiến thức pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho CBGVNV. Triển khai tốt các văn bản theo quy đinh của ngành: Các chỉ thị, nghị quyết về Dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; luật công chức, viên chức, luật khiếu nại, tố cáo, ...
- Thảo luận kĩ các nội dung Nghị quyết 29-NQ/TW, vận dụng thực hiện tại nhà trường.
- Triển khai, thực hiện thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo
- 100% CBGVNV kí cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, giữ gìn phẩm chất, uy tín,   đoàn kết tôn trọng nhân cách học sinh.
- Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo
- 100% nhà giáo  gương mẫu, có đạo đức nghề nghiệp, có hiểu biết về pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật
- CBGV học sinh hưởng ứng và  làm được nhiều việc tốt. (1 đến 3 việc)
 
-100% CBGV tham gia học tập và thực hiện đúng pháp luật và các quy định.
 
 
 
-100% CB,GV tham gia thực hiện đúng nghị quyết và thông tư, đổi mới việc đánh giá song song với đổi mới cách dạy & học.
 
2. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  gắn với hoạt động ngoài giờ lên lớp  và phong trào "trường giúp trường
 
 
- Nhà trường rà soát, bổ sung bộ quy tắc ứng xử văn  hóa trong nhà trường.
-  Xây dựng kế hoạch thực hiện 5 nội dung của phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện giáo dục đạo đức, kĩ năng sống  cho học sinh thông qua các môn học, qua hoạt động giáo dục. Nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng gia đình học sinh và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện nghiêm túc việc rèn kĩ năng sống trong các môn học, tổ chức các giờ dạy rèn kĩ năng sống cho HS. Thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.
- Công đoàn và BGH tổ chức cho CBGVNV và lớp trưởng 5 lớp  kí cam kết thực hiện phong trào.
- Đưa các  nội dung giáo dục văn hoá  truyền thống vào nhà trường thông qua các trò chơi dân gian, hát múa dân gian,.... ; tuyên truyền về việc kỉ niệm 10 năm thành lập thành phố Lào Cai, đón nhận đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kì đổi mới; tuyên truyền về nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động giáo dục NGLL, ngoại khoá, tổ chức cho CB, GV, HS viết về truyền thống nhà trường, xây dựng kỷ yếu của trường, giáo dục lòng tự hào của CB, GV, HS về lịch sử, truyền thống nhà trường.
- Sử dụng có hiệu quả và giữ gìn công trình vệ sinh,  đảm bảo luôn sạch sẽ.
- Thực hiện "Tổ chức lớp học" theo mô hình VNEN ở tất cả các lớp. HS được tham gia xây dựng nội quy lớp học, được bầu Hội đồng tự quản của lớp, được luân phiên làm chủ tịch hội đồng tự quản...
- Tổ chức tốt tuần sinh hoạt tập thể và lễ khai giảng năm học.
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh lớp 5 thăm trường THCS, mời học sinh Mẫu giáo 5 tuổi lên thăm trường tiểu học.
- Tổ chức lễ ra trường cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường
- Tổ chức các tiết học ngoài thiên nhiên, đi dã ngoại với những tiết học có nội dung thực tiễn.
-Thực hiện các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi, chăm sóc gia đình có công với cách mạng.
 
- Duy trì hoạt động phát thanh măng non, hàng tuần. Tập luyện đội nghi lễ nhà trường.
 
 - Thực hiện  phong trào“ trường giúp trường”. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với trường TH Nguyễn Du và các trường lân cận, đề nghị giúp đỡ, phối hợp trong một số hoạt động, các phong trào và giúp đỡ bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo học sinh mũi nhọn.
- 100%  CBGVNV tham gia  học tập, ký cam kết thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. (Kí trong tháng 9). Không có CBGV vi phạm quy tắc về văn hoá ứng xử trong nhà trường.
- Trường được công nhận trường học thân thiện.
 
-Phấn đấu thực hiện Học sinh Tiểu học Lào Cai  văn minh - tích cực - tự giác-thân thiện.
 
 
 
- Học sinh thường xuyên được chơi một số trò chơi dân gian, hát dân ca và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực.
 
- 100 % CBGVNV thân thiện với  học sinh, với phụ huynh, với đồng nghiệp
 
- Xây dựng Phòng truyền thống, kỉ yếu điện tử, Lôgô trường.
 
 
 
 
 
- 100% cán bộ giáo viên có bài viết về nhà trường đăng trên trang website của nhà trường.
 
 
 
 
 
-Có công trình vệ sinh  sạch sẽ, sử dụng hiệu quả.
 
- Học sinh tích cực tham gia bàn bạc, xây dựng kế hoạch của lớp, của trường.
- 5/5 lớp  có hòm thư Điều em muốn nói. Hòm thư chia sẻ, bản đồ cộng đồng, bảng theo dõi tỷ lệ chuyên cần...
 
- 13 học sinh lớp 5 được thăm trường TH CS-ĐT. Đón HS MN 5 tuổi lên thăm trường.
- Tổ chức cùng lễ tổng kết năm học, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.
-Mỗi lớp có ít nhất 1 buổi học ngoài thiên nhiên/ học kì. 100% học sinh tham dự và có phụ huynh tham gia cùng.
- Trường nhận chăm sóc 01 gia đình: GĐ ông Tịch thương binh ở tại thôn 3
- Có học sinh (cả nam và nữ) làm MC trong tất cả các hoạt động.
- Có 1 đội Tuyên truyền phát thanh măng non
- CBGV phối hợp tổ chức các chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa
- CB, GV, học sinh thực hiện tốt phong trào kết nghĩa, giúp đỡ.
2.  Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
Nội dung Các giải pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
 
 
 
1.Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học, chương trình, sách, thiết bị dạy học
- Thực hiện kế hoạch thời gian năm học theo đúng QĐ1957/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai và công văn số 247/PGD&ĐT ngày 30/7/2014 của phòng GD&ĐT
- Cả năm 35 tuần.
- Kỳ I: 18 tuần thực học, bắt đầu học kỳ I: 18/8/2014.
- Kỳ II: 17 tuần thực học, bắt đầu học kỳ II muộn nhất : 05/01/2015. Kết thúc học kỳ II muộn nhất : 23/5/2015.
- Thực hiện chương trình theo QĐ 16/2006/QĐ–BGDĐT ngày 05/5/2006; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học;  Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với học sinh và điều kiện của trường. Dạy học đảm bảo phát triển năng lực và phẩm chất người học.
- Tiếp tục thực hiện việc dạy học tích hợp (bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng, quyền và bổn phận trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, HIV/AIDS, an toàn giao thông,...) đảm bảo tính hợp lí, không gây áp lực đối với GV, HS.
- Tổ chức dạy học Tin học, Tiếng Anh  cho học sinh toàn trường;
- Tổ chức dạy học tiếng Việt lớp 1 chương trình Công nghệ giáo dục.
- xây dựng tủ sách dùng chung  cho học sinh các lớp và toàn trường.
- Thực hiện quy định về SGK  đối với HS tiểu học: Theo văn bản số 1166/SGD&ĐT-GDTH ngày   26/8/2014 của Sở GD&ĐT v/v HD thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015;  Sắp xếp thời khóa biểu hợp lý.
- HS lớp 1: sách môn tiếng Việt theo tài liệu của Trung tâm Công nghệ GD.
- Thiết bị dạy học thực hiện theo Thông tư 15/2009/TT-BGD&ĐT ngày 16/7/2009; Lắp cố định 01 đầu chiếu tại phòng nghệ thuật, bố trí sắp xếp để giáo viên dạy trình chiếu tại phòng nghệ thuật, 02 đầu chiếu khác di chuyển giữa các lớp học.
- Đặt mua đĩa hình Skycare, đĩa hình giáo dục kĩ năng sống để giảng dạy trong nhà trường.
- Đẩy mạnh  phong trào tự làm đồ dùng dạy học
- Thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học theo văn bản của UBND tỉnh, phòng GD&ĐT.
 
 
 
 
 
 
-Thực hiện đúng đủ kế hoạch bài dạy theo  chương trình và các văn bản hướng dẫn.điều chỉnh.
 
- 100% GV thực hiện đúng chuyên đề " Thiết kế lại bài học phù hợp với đối tượng học sinh". Dạy học phân hoá theo vành đai chất lượng.
 
- 100% GV thực hiện  tốt việc dạy học đảm bảo phát triển năng lực và phẩm chất người học, gắn với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
 
 
 
 
- 100% học sinh được học và làm quen với tiếng Anh, Tin học
- 22 học sinh lớp 1 học TV công nghệ.
- 100% học sinh có đủ sách giáo khoa học tập đúng quy định.
 
- HS sắp xếp sách vở theo TKB để không phải mang nhiều sách vở khi đến trường.
 
- GV tích cực sử dụng có hiệu quả  các trang thiết bị hiện đại, các phần mềm vào dạy học.
- HS được  học và làm việc với thiết bị hiện đại
 
-100% GV sử dụng có hiệu quả đồ dùng tự làm   bằng nguyên vật liệu rẻ tiền
 
 
 
 
 
 
2. Thực hiện kế hoạch giáo dục. Dạy và học 2 buổi/ ngày
 - Thực hiện trường dạy 2buổi/ngày: Mỗi ngày, dạy tối đa 7 tiết. Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo các yêu cầu:
+ Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ.
+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm theo Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.
 + Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012; Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
- Hướng dẫn HS thực hành kiến thức đã học; tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ việc học;  giúp đỡ học sinh yếu, bồi dưỡng HS giỏi, năng khiếu; dạy và học môn tự chọn Ngoại ngữ, Tin học; tổ chức các hoạt động NGLL, CLB, hoạt động ngoại khoá... nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
- Tổ chức cho học sinh có nhu cầu ở lại trường buổi trưa: ăn, ngủ, nghỉ, vui chơi đúng giờ giấc, không lang thang trong thời gian ở lại trường.
- Tăng cường công tác y tế trong các trường học, các quy định về vệ sinh trường học.
- Tổ chức tuyên truyền và phòng chống các loại dịch bệnh. Đảm bảo vệ sinh trường lớp, thường xuyên tổ chức cho HS tham gia lao động vệ sinh trường lớp.
- Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh thông qua chương trình nội khóa và các hoạt động ngoại khoá tại các nhà trường, xây dựng trường học an toàn.
- Phối hợp chặt chẽ, công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.
 
 
- 100%  học sinh học 2 buổi/ngày
 
- Không giao bài tập ở nhà đối với HS học 2 buổi/ngày.
- Không tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đảm bảo an toàn cho 30 học sinh ở lại trường vào buổi trưa.
- Xây dựng trường học an toàn.
 
- 100% HS thực hiện công tác vệ sinh sân trường vào buổi sáng trước khi vào học và chiều thứ sáu (15 phút cuối buổi học).
 
 
 
 
 
-Tổ chức khảo sát để chọn HS tham gia cuộc thi do Đội tổ chức.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
 
 
 
 
 
 
 
1. Đổi mới PP dạy học và công tác Hội giảng, Hội thi
 
- Tổ chức dạy học theo hướng  phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; tập trung thực hiện tốt, có hiệu quả phương pháp CCM, Tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn mới, Thực hiện một số tiết dạy theo phương pháp  "bàn tay nặn bột"
- Phát huy vai trò của tổ trưởng trong việc bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên: (Sinh hoạt CM mới, Kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh, phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột, Chuyên đề thiết kế lại bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh,... ) - Chú trọng tính thực tiễn trong giảng dạy: Coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích sự sáng tạo, phát huy năng lực của học sinh. GV phải nắm rõ mục đích tiết học khi dạy học.
- Đánh giá giờ dạy chú trọng yêu cầu dạy  sát đối tượng.
- GV dạy lớp 4,5 chú trọng việc hướng dẫn học sinh tự học, tự chuẩn bị bài và kĩ năng ghi vở để chuẩn bị cho học sinh lên học THCS.
- Tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học.
Dạy học sinh cách tự học, dạy phân hóa theo các nhóm đối tượng trong cùng một lớp đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.
 
 
 
-Từng giáo viên thống kê số học sinh ngọng vần, âm khi đọc, viết, xây dựng kế  hoạch khắc phục. GV hướng dẫn học sinh cách phát âm đúng.
- Tổ chức hội giảng cấp tổ từ tháng 9,10, khuyến khích GV vận dụng linh hoạt phương pháp và hình thức dạy học và sự trợ giúp của CNTT.
Tháng 11, 12 Hội giảng cấp trường (thi kiến thức,  bốc thăm bài dạy, thi đồ dùng dạy học)
 - Chú trọng đổi mới PPDH môn Lịch sử, tích cực tổ chức các hoạt động để giáo dục cho HS tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc .
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm ĐDDH (làm mới, cải tiến, sửa chữa) bằng nguyên vật liệu rẻ tiền phục vụ công tác dạy và học.
- Lựa chọn và bồi dưỡng giáo viên dự HG GVDG cấp thành phố.
 - 100% các lớp triển khai áp dụng PPDH CCM, Khuyến khích dạy học theo mô hình VNEN trong sinh hoạt chuyên môn mới...
 - GV nắm vững quy trình và PP dạy TV lớp 1 CGD.
 
- 100% GV có chuyển biến về PP dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Học sinh được học thực sự
- 100% GV tham dự các chuyên đề và áp dụng vào giảng dạy có hiệu quả. Soạn bài, xác định mục tiêu rõ ràng cụ thể.
- Phấn đấu 100% các giờ học đạt mục tiêu đề ra.
- Mỗi giáo viên đăng ký 1 tiết dạy theo mô hình VNEN trong sinh hoạt CM mới.
 
-100% giáo viên biết soạn bài và dạy học trình chiếu. Mỗi tuần dạy ít nhất 1 tiết trình chiếu.
- Coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích sự sáng tạo của HS.
- Hạn chế tối đa học sinh nói ngọng.
 
 
- 100% GV tham gia hội giảng cấp tổ, cấp trường.
- 78 % GV (7 GV) đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.
 
 
- GV linh hoạt trong vận dụng PP dạy môn lịch sử, HS biết cách học môn học này
-Mỗi GV tự làm 3 đồ dùng có giá trị và linh hoạt khai thác các đồ dùng sẵn có tại địa phương
 
- Phấn đấu 03 giáo viên tham gia HG cấp TP.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Thực hiện dạy và học, đảm bảo chất lượng giáo dục. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
 - Giao quyền tự chủ cho mỗi giáo viên trong việc lựa chọn nội dung PP dạy học và tự chịu trách nhiệm về chất lượng của lớp mình
- Giáo viên linh hoạt điều chỉnh nội dung hình thức tổ chức đảm bảo 100% học sinh được học và học được.
- Khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Tiếng Việt (khối 2,3,4,5) để phân loại học sinh trong lớp, điều chỉnh PPDH cho phù hợp với từng đối tượng.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đảm bảo nghiêm túc, thực chất, đánh giá sự tiến bộ, không gây áp lực.
- BGH,TTCM ra đề kiểm tra cuối học kỳ ở các khối lớp bám  sát chuẩn KTKN, đề KT  phân loại đối tượng học sinh.
-Tổ chức coi chéo, chấm chéo khi KTĐK. Tổ chức cho GV dạy lớp trên xuống nhận bàn giao học sinh lớp dưới
- Có danh sách học sinh còn yếu ở các lớp từ đầu năm học để theo dõi và khảo sát thường xuyên.
- BGH– tổ khối trưởng thường xuyên khảo sát để kiểm soát chất lượng học sinh từng lớp.
- Nghiệm thu chất lượng các lớp Mẫu giáo 5 tuổi trường MN Đồng Tuyển. Phối hợp với  trường trung học cơ sở Đồng Tuyển bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6.  
- 100% giáo viên linh hoạt trong lựa chọn nội dung và PP dạy học
- 100% HS được hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
- Học sinh lên lớp đạt 99 %.
-  Kết quả học tập của học sinh là kết quả thực.
 
-Không có học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng được lên lớp, tỷ lệ học sinh giỏi khá là đúng thực chất
 
- Thành lập ngân hàng đề để thực hiện các kì kiểm tra khách quan.
 
 
 
 
 
- GV tự phân tích được kết quả kiểm tra, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc dạy và kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh..
- Phấn đấu 13/13 HS được nhận bàn giao.
3. Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, các cuộc thi, giao lưu,  các kỳ
olympic
- Khảo sát, lập danh sách và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học. Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng (xong trước 5/10); thành lập các câu lạc bộ Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc- khiêu vũ, Mỹ thuật, Ngoại ngữ.
- Khuyến khích CB, GV, HS nghiên cứu sách, báo tạp chí: tạp chí Toán, Văn Tuổi thơ, Thế giới trong ta, Báo Nhi đồng,...
- Phát động học sinh tự luyện Violympic và tham gia thi giải  Toán, tiếng Anh qua mạng từ tháng 9.
- Thành lập tổ cốt cán  phụ trách và tổ chức Violympic học sinh giỏi môn học, hàng tháng báo cáo kết quả BGH.
 - Tổ chức liên hoan  "Tiếng hát dân ca", mời sự tham gia của cha mẹ học sinh.
- Tổ chức cho học sinh tham gia "lễ hội xuống đồng" cùng địa phương sau tết nguyên đán.
.- Có học sinh tham gia  khảo sát Toán TT cấp  thành phố.
- Có HS tham gia giải Toán qua mạng (Violympic), Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp TP 
- Có từ 1 học sinh đạt giải cấp thành phố trở lên.
 
 
 
 
- 5/5 lớp có học sinh tham gia các cuộc thi qua mạng.
- 5/5 lớp tham gia và có sự tham gia của CMHS
- 100% giáo viên và học sinh được tham gia.
4. Dạy cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, bồi dưỡng HS yếu. Giữ vở sạch chữ đẹp. - Tích cực dạy Tiếng Việt cho học sinh DTTS, rèn cho HS kĩ năng nói Tiếng Việt; Chú trọng rèn luyện năng lực "nói" cho học sinh qua các giờ học chính khóa, ngoại khóa, giao lưu văn nghệ. Sử dụng hiệu quả thư viện thân thiện, thư viện lưu động; tổ chức ngày hội đọc, thi kể chuyện,...
- Lập danh sách học sinh yếu, GVCN xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS yếu.
.- Tổ khối chuyên môn và BGH mỗi tuần khảo sát học sinh yếu 1 lần.
- GV bồi dưỡng kèm cặp học sinh bù lấp chỗ hổng cho học sinh  kịp thời.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”; thường xuyên tổ chức khảo sát chữ viết học sinh 2 tuần một lần, chấm VSCĐ bộ vở của học sinh (1 lần/ tháng).
- Tổ chức cho học sinh tham gia thi chữ đẹp vào tháng 3/2014
- Đối với HS khuyết tật: Tổ chức dạy học và đánh giá HS theo QĐ số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT, Thông tư 39/2009/TT-BGD&ĐT, Luật Người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;
   - Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật, có đầy đủ hồ sơ cho trẻ em khuyết tật theo quy định.
- Không xếp học sinh yếu vào diện học sinh khuyết tật.
- Kiên quyết không để học sinh chưa đạt yêu cầu KT-KN cơ bản, tối thiểu được lên lớp. Hạn chế số học sinh yếu phải học trong hè.
- Duy trì phong trào “Rèn chữ, giữ vở” trong  trường  học.
- Có HS tham dự thi chữ đẹp do các tạp chí tổ chức.
- Có 10 học sinh đạt giải chữ đẹp cấp trường.
 
 
 
 
 
 
- 01 HSKT vào học lớp 1; GV dạy lớp 1 phối hợp với gia đình, Ban giám hiệu quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ để HS tiến bộ.
 
 
 
 
5.Dạy Ngoại ngữ, Tin học
- Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ giáo viên dạy Anh, Tin.
- Duy trì dạy Tiếng Anh cho HS lớp 3,4,5( Lớp 3 chương trình 4 tiết/tuần, lớp 4,5 chương trình 2 tiết/ tuần.)
-Duy trì chương trình học Tiếng Anh A,B,C cho HS lớp 1, 2.
- Môn Tin học: sử dụng cuốn "Cùng em học Tin học” quyển 1, 2, 3 của NXBGD.
- Giao nhiệm vụ cho GV dạy Tiếng Anh phụ trách bồi dưỡng môn Tiếng Anh của giáo viên và học sinh.
- Tiếp tục duy trì việc dạy Tin học cho HS từ lớp 3  đến lớp 5 ; chú trọng việc rèn kỹ năng thực hành trên máy tính cho HS gắn với việc tổ chức các cuộc thi Toán , IOE qua  mạng.
- HS lớp 1,2 cho làm quen với máy tính.
- Nhóm GV Tiếng Anh, Tin học xây dựng kế hoạch và hoạt động có hiệu quả.
- 40 học sinh khối 1,2 học tiếng Anh chương trình A,B,C từ tháng 9.
-57 học sinh lớp 3,4,5 được học tin học, ngoại ngữ 4 tiết và 2 tiết/tuần.
- Khuyến khích CB, GV học Anh văn,  dự giờ ít nhất 1 tiết tiếng Anh/Tuần.
- 100% CBGV tự học Tin học
- Có 1 phòng tin 17 máy
 để học tin học và giải toán, tiếng Anh qua mạng.
 
 
 
 
6.Hoạt động ngoài giờ lên lớp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chọn và bồi dưỡng GV  làm TPTĐ. Cử TPTĐ tham dự Bồi dưỡng giữa tháng 9.
- Phân công Hiệu phó phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Thành lập ban phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp (gồm PHT, TPT, GV có năng lực về công tác đội).
- Trong các hoạt động ngoại khóa phân công mỗi người, mỗi nhóm phụ trách 1 việc
- GV tự xây dựng kế hoạch, tự điều hành 1 số hoạt động NGLL.
- Đổi mới hoạt động NGLL gắn với việc thực hiện phong trào ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Học sinh tham gia các hoạt động từ thiện, nhận thăm hỏi, chăm sóc  gia đình chính sách thôn 3 .
- Tuyên truyền thực hiện ATGT và phòng chống ma túy
 
- TTCM các khối lựa chọn các buổi học, tham quan, dã ngoại ngoài nhà trường lên kế hoạch, duyệt BGH và tổ chức thực hiện.
-  Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo  của CB phụ trách thư viện, của cộng tác viên thư viện, rèn luyện cho học sinh thói quen và yêu thích đến Thư viện, "xây dựng văn hoá đọc" cho CBGV và HS dưới nhiều hình thức.
 
- Đ/c TPTĐ có  nghiệp vụ. về công tác đội.
- GV và HS  học thuộc và hát đúng Quốc ca, các bài hát theo quy định từng khối lớp,  múa dân vũ, thể dục giữa giờ, giao lưu văn nghệ, làm báo ảnh 01 đợt.(20/11)
- Thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ".
- Có  đội nghi lễ và đội  phát thanh  tuyên truyền măng non
- 100% học sinh tham gia hoạt động từ thiện, biết chia sẻ với bạn khi khó khăn.
- Có nhóm khiêu vũ thể thao, híp hop...
- 100% các lớp tổ chức cho HS tham quan, dã ngoại ngoài trường học, có PHHS tham gia.
- Tổ chức "Ngày Hội đọc sách" vào tháng 4/2014.
7.Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ. - Phát huy vai trò nòng cốt chuyên môn của tổ khối trưởng CM trong việc bồi dưỡng đội ngũ.
- Khuyến khích CBGV tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, CMNV
- Mối giáo viên tự nghiên cứu và giải ít nhất 5 bài toán Tiếng việt nâng cao / 1 tháng
- Mỗi kỳ kiểm tra kiến thức của GV 1 lần.
- Thực hiện công tác bồi dưỡng GV theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV tiểu học theo thông tư 32/2011/TT-BGD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng và thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên của GV MN, GV phổ thông. Bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp GVTH và chuẩn HT trường TH.
- Lập tủ sách pháp luật, thực hiện bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho CB, GV, NV nhà trường.
- Thực hiện đánh giá GV, đánh giá CBQL theo chuẩn.
- Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các chuyên đề cấp tổ, cấp trường , vận dụng các chuyên đề  đã được bồi dưỡng hè 2014 vào quá trình dạy học
- Mỗi giáo viên trong trường phải kiêm nghiệm thêm ít nhất 1 việc trong tổ, trong trường.
- Phát huy vai trò dám nghĩ dám làm,  dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất với BGH trong thực hiện nhiệm vụ của GV
- GV thực hiện ra đề kiểm tra đề xuất trong các đợt KTĐK nộp về BGH.
 
 
-Thực hiện  giao việc trên hộp thư điện tử, mỗi ngày GV, NV mở hộp thư, mở trang Website nhà trường 1 lần vào buổi tối.
- Hàng tuần lớp trực tuần và GVCN tổng hợp tin tức về nhà trường đưa lên trang Website của trường
- Tự bồi dưỡng CNTT để đáp ứng yêu cầu công việc.
-  Triển khai mỗi CB, GV đăng ký 01 lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật.
- Giáo viên  có đủ kiến thức các môn học  và PP để giảng dạy đạt hiệu quả.
 
 
- Có đủ kiến thức để bồi dưỡng HS năng khiếu.
 
- Thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ trường tiểu học, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chuẩn Hiệu trưởng tiểu học
 - 100% GV vận  dụng  linh hoạt PP dạy học phù hợp đối tượng học sinh lớp mình.
- GV không vi phạm pháp luật, có hiểu biết về kiến thức pháp luật, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, của cán bộ công chức nhà nước.
 
 
- 100% GV có thể điều hành các hoạt động, có kỹ năng giao tiếp ứng xử các tình huống,
- GV chủ động, sáng tạo và có khả năng tham mưu đề xuất....
 
 
 
- 100% GV biết ra đề kiểm tra theo khung đề và kiến thức lớp học, cấp học quy định
-100% GV có hộp thư điện tử cá nhân để giao dịch.
- Thực hiện ba công khai theo hình thức niêm yết công khai trên website của trường.
- 100% GV quản lý học sinh trên phần mềm SMAS
- 100% CB,GV thực hiện có chuyển biến ở nội dung đã đăng ký.
 
4. Thực hiện phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia
Duy trì vững chắc chất lượng PCGDTH  ĐĐT mức độ 2 và xây dựng trường chuẩn Quốc gia ” 1.Thực hiện PCGD:
- Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100%, giảm tối thiểu học sinh lưu ban.
- Thực hiện PCGDTH và PCGDTH ĐĐT theo Thông tư 36/2009/TT-BGD&ĐT.
- Nâng cao chất lượng dạy và học, bảo quản tốt về CSVC, xây dựng đội ngũ để nâng cao chất lượng đạt chuẩn.
- Nhà trường hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, miến giảm các khoản ủng hộ XHHGD để các em có điều kiện tham gia học tập.
2. Xây dựng trường chuẩn quốc gia:
- Rà soát các tiêu chuẩn, xây dựng kế hoạch thực hiện, từng bước đạt các tiêu chí của trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo thông tư 59/2012/TT-BGD ĐT của Bộ GD&ĐT.
 - Hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận.
 - Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phối hợp làm công tác xây dựng trường chuẩn.
- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác XHHGD để XD CSVC tạo cảnh quan trường lớp, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
 
-Duy trì đạt chuẩn phổ cập GDTHĐĐT mức độ 2.
 
 
 
 
 
- Xin hỗ trợ học bổng, xe đạp cho  HS nghèo vượt khó.
 
 
- Hoàn thành các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 1 trong học kì 1
 + Làm lại khu vực rào trường phía trước cổng trường.
+ Sắp xếp bố trí lại khu vui chơi cho học sinh và các phòng chức năng khi trường xây xong.
 
 
 
 
 
 
5. Đổi mới công tác quản lý
 
 
 
 
 
1. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục
 
 - Xây dựng kế hoạch  kiểm tra nội bộ trường học, thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học
- Nội dung kiểm tra theo TT 43/2006/TT- BGD CV 1340/ 2007/ SGD
- Tập trung kiểm tra chuyên môn, nền nếp, dự giờ định kỳ, đột xuất, quản lý dạy học buổi 2 nghiệm túc, chất lượng. Xử lý theo quy định các trường hợp giáo viên vi phạm.
- BGH kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh của giáo viên dưới nhiều hình thức.
- Hàng tháng BGH có đánh giá nhận xét kết quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra với CBGV, NV trong nhà trường tại cuộc họp HĐSP.
- Thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục: Tổ chức thu thập minh chưng, tự đánh giá và làm báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của SGD&ĐT, Phòng GD&ĐT.
 
- Kiểm tra toàn diện 3 GV
- Kiểm tra CĐ 6 GV . 
- Kịp thời nắm được những điểm mạnh, điểm yếu của học sinh từng  lớp từ đó điều chỉnh cách dạy  của thầy cách học của học sinh, có kế hoạch bù lấp chỗ hổng.
- Không có tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp
- Chất lượng giáo dục chuyển biến mạnh mẽ, đúng thực chất..
- Thấy  được điểm  mạnh và điểm yếu để xây dựng kế hoạch cải thiện. Phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu.
- Đón đoàn kiểm tra chuyên đề của PGD&ĐT vào tháng 10/2014.
 
 
 
 
2.Công tác thi đua khen thưởng.
 
- Phát động  các phong trào thi đua  thiết thực và hiệu quả, sơ kết, tổng kết  phong trào thi đua nghiêm túc động viên khích lệ được cá nhân, nhân rộng điển hình tiên tiến.
     Cả năm thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện các chuyên đề cụ thể.
- Tháng 9: Thi đua thực hiện giao thông an toàn.
- Tháng 10,11: Thi đua dạy tốt, học tốt
- Tháng 12: Học tập  và làm theo tấm gương anh bộ đội.
- Tháng 1,2: Thi đua ứng dụng CNTT trong quản lý, trong dạy và học
- Tháng 3: Thi đua rèn chữ viết.
- Tháng 4,5: Thi đua đánh giá chất lượng   thật
- Thực hiện tốt công tác TĐ-KT, khen đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng chỗ.
- Mỗi GV, CBQL đăng kí 2 việc làm tốt và thực hiện trong năm học, cuối năm có đánh giá cụ thể.
- 100% CB,GV, NV nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học
 
3. Công tác quản lý, chỉ đạo:
 
- Trong công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc phương châm “kỷ cương nghiêm túc, chất lượng thực, hiệu quả cao”;  phát huy năng lực và trí tuệ của tập thể, tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ.
- Hiệu trưởng, Phó HT phát huy vai trò nòng cốt chuyên môn trong nhà trường. Phát huy trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận tại địa phương, tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, chính quyền địa phương về phát triển công tác giáo dục của nhà trường.
- BGH tăng cường kiểm soát chất lượng  dạy và học trong nhà trường. Thực hiện kí cam kết trách nhiệm và bàn giao chất lượng giữa BGH và GV, giữa GV-GV
-. Tiếp tục thực hiện công khai theo Thông tư 09/2009/TT -BGD&ĐT
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ.
- Thực hiện nghiêm túc việc thu chi XHHGD theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Sử dụng phần mềm SMAS cập nhật thông tin  CBGV NV và học sinh thường xuyên .
- 100% CBQL,GVNV thực hiện nghiêm túc  nền nếp kỷ cương trường học.
- Hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng đơn thư khiếu nại vượt cấp, dư luận không tốt ảnh hưởng đến uy tín của trường.
- Duy trì bền vững chất lượng đại trà và nâng dần kết quả đào tạo chất lượng mũi nhọn.
- Tạo được sự đồng thuận trong nhân dân
- 100% GV kí cam kết chất lượng với HT và thực hiện cam kết.
- Niêm yết trên bảng tin các nội dung.
-Xây dựng được khối đoàn kết nội bộ
- Thực hiện đúng việc thu đủ bù chi.
 
- 2 CBQL ứng dụng CNTT
- 100% GV sử dụng có hiệu quả phần mềm SMAS để quản lý học sinh
 
 
4. Thực hiện thông tin báo cáo theo định kỳ
 
 
- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của ngành.
- Thực hiện thông tin báo cáo đúng quy đinh, đúng thời gian
- Các tổ chuyên môn, các bộ phận báo cáo qua hộp thư điện tử nhà trường.
- Thành lập trang theo dõi việc thực hiện tiến độ công việc đúng thời gian quy định, tính vào thi đua của cá nhân của tổ.
- Trường thực hiện thông tin báo cáo đúng thời gian quy định.
- Mỗi ngày văn thư  mở gmail  ít nhất 3 lần vào 8 giờ, 11 giờ và 16 giờ 30.
- Văn thư vào sổ công văn đi, đến kịp thời.
         
 
V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHÁC
1. Đối với CBQL, GV
- Xây dựng kế hoạch hội giảng cấp trường và tổ chức thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV, bồi dưỡng giáo viên tham gia hội giảng cấp thành phố và tổ chức thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi cấp trường, thi IOE, giải Toán qua mạng, chọn và bồi dưỡng học sinh lớp 5 tham gia Olympic  toán tuổi thơ.
2. Đối với học sinh:
- Tham gia bồi dưỡng và dự các cuộc thi, giao lưu do nhà trường tổ chức.
- Tham gia cuộc thi viết Em yêu biển đảo Việt Nam;  
- Bồi dưỡng luyện tập tham gia Hội khỏe Phù Đổng theo kế hoạch của TP.
         
           D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          I. BAN GIÁM HIỆU
          - Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015; giao chỉ tiêu thi đua cho các tổ khối. Thống nhất các nội dung yêu cầu về chuyên môn.
- Bảo vệ kế hoạch  tô chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015
- Phân công  trong BGH  phụ trách từng công việc, kiểm tra đôn đốc, điều chỉnh rút kinh nghiệm kịp thời  trong công tác quản lý, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.
          - KH của nhà trường được triển khai tới  toàn thể CBGVNV và học sinh để chủ động phối hợp thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch năm học.
          II. CÁC TỔ KHỐI :
          - Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của  tổ khối, xác định rõ lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật trong năm học.
          - Hiệu trưởng duyệt các loại kế hoạch: Kế hoạch hoạt động chuyên môn, Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, lịch hoạt động các loại kế hoạch lồng ghép (xong trước 30/9/2014).
 
Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                               
- Các tổ CM;
- Lưu: VT
 
                                                                                 
 
                                                                               Dương Thị Thanh Thuỷ

   

Tác giả bài viết: Dương Thị Thanh Thủy

Nguồn tin: Truường Tiểu Học Đồng Tuyển 1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

GIỚI THIỆU

Thành tựu nhà trường

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT: 1. Thành tích nổi bật của nhà trường:  - 5 năm được công nhận Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  (2010, 2011)  -  Bằng khen Đạt cơ quan văn hóa 10 năm liên tục - Giải ba tham gia cầu lông cấp Thành phố - Các giải thưởng cuộc thi viết và cuộc thi “ Nét...

NHẠC NỀN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 975

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17034

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1031508

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
Văn bản luật
Thi Tiếng Anh Qua Mạng
Thư viện tư liệu giáo dục