Trang nhất » Tin Tức » Thông báo - Lịch họp

This is an example of a HTML caption with a link.
 

Kế hoạch ngày hội đọc sách trường TH Đồng Tuyển 1

Thứ tư - 16/04/2014 23:46
Tổ chức Ngày hội đọc sách với chủ đề "Theo dòng lịch sử" Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014 của trường TH Đồng Tuyển 1, được sự nhất trí của Trung tâm văn hóa TP Lào Cai, trường TH Đồng Tuyển 1 phối kết với Thư viện thành phố lập Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Ngày hội đọc sách năm học 2013 – 2014 với chủ đề "Theo dòng lịch sử" như sau:
KẾ HOẠCH  
Tổ chức Ngày hội đọc sách với chủ đề "Theo dòng lịch sử"
Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014 của trường TH Đồng Tuyển 1, được sự nhất trí của Trung tâm văn hóa TP Lào Cai, trường TH Đồng Tuyển 1 phối kết với Thư viện thành phố lập Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Ngày hội đọc sách năm học 2013 – 2014 với chủ đề "Theo dòng lịch sử" như sau:
1. Mục đích, ý nghĩa
Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao ý thức, ý nghĩa tầm quan trọng của sách trong việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người tư duy giúp các em học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách báo từ đó giúp các em tìm được niềm vui trong đọc sách mà hình thành thói quen đọc sách bổ ích để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn,rèn luyện năng lực ngôn ngữ, hình thành kĩ năng sống và chuẩn bị những hành trang tốt nhất cho tương lai của mình.
Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc qua lịch sử các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược giành độc lập tự do cho tổ quốc.
Tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh nhà trường, giáo dục các em phong trào đọc và làm theo sách, nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng ngày một khăng khít để cùng chung tay nuôi dưỡng những mầm non tương lai.
2.Thời gian, địa điểm
- Thời gian 1/2 ngày ( thứ 6, ngày 25 tháng 4 năm 2014)
- Khai mạc lúc 07 giờ 30 p 
3. Đối tượng tham gia
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và đại diện cha mẹ học sinh 
nhà trường.     
- 30 học sinh trường THCS Đồng Tuyển, 18 học sinh trường MN Đồng Tuyển.
- Khách mời: LĐ các ban ngành, đoàn thể TP; các đơn vị kết nghĩa; các đơn vị trường học thuộc PGD&ĐT TP Lào Cai.                                         
4. Nội dung hoạt động
- Văn nghệ chào mừng: Học sinh, GV trường Tiểu học, mầm non, THCS xã Đồng Tuyển: 04 tiết mục.
- Đọc sách, tham quan gian hàng đọc
- Thi kể chuyện lịch sử theo sách.
- Thi vẽ tranh theo nội dung sách.
- Nhà  trường dựng 1 lán trại chung, chia gian cho từng lớp trưng bày sách phục vụ nhu cầu đọc cho học sinh toàn trường.
5. Kế hoạch cụ thể
TT Nội dung Người thực hiện Thời gian thực hiện Ghi chú
1 - Văn nghệ
- Giới thiệu đại biểu
- Khai mạc - Học sinh
- Giáo viên 
- Dương Thuỷ 7h30-8h00 
8h00-8h05
8h05-8h10 
- Đọc sách
- Tham quan gian hàng đọc, nhà trường HS và CMHS
Đại biểu, HS mầm non 8h10-9h Cô Hiệp dẫn HS Mầm non tham quan 
3 - Thi kể chuyện lịch sử theo sách.
- Vẽ tranh theo nội dung sách, chuyện Giám khảo: Đại biểu, Dương Thuỷ, Nguyễn Khôi, Hà Yến.
Đỗ Hoa, Cao Hường, Đinh Sen 9h - 9h45 Chấm điểm ngay sau khi thu bài.
- BGK chấm, tổng hợp điểm
4 - Nói chuyện lịch sử, Giao lưu trả lời câu hỏi về chủ đề lịch sử - Đại biểu mời và hs toàn trường 9h45-10h15 
5 - Đại biểu phát biểu
- Trao giải
- Bế mạc - Đại biểu TTVH-TT TP Lào Cai
- Hằng
- Dìn 10h15-10h45 
6. Tổ chức thực hiện
6.1. Thư viện thành phố: 
- Giúp trưng bày sách, truyện, khánh tiết, chuẩn bị sân khấu, 
- Chuẩn bị giấy mời đại biểu  thành, cơ quan báo đài tham dự và đưa tin hoạt động.
- Chuẩn bị một số đầu sách truyện để trưng bày.
6.2. Trường TH Đồng Tuyển 1
- Chuẩn bị đầy đủ CSVC phục vụ cho ngày hội.
- Huy động giáo viên, học sinh tham gia đầy đủ các hoạt động.
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ
- Học sinh, GV dẫn chương trình.
- Chuẩn bị quà tặng và trao thưởng.
- Mời đại biểu Hội cựu chiến binh thành phố nói chuyện.
- Mời đại biểu Đảng uỷ, UBND, Hội Cưu chiến binh, Đoàn TN xã Đồng Tuyển dự hoạt động.
7. Kinh phí
Huy động sự tham gia ủng hộ của CMHS, CB, GV nhà trường.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách của trường Tiểu học Đồng Tuyển 1 - Trung tâm văn hóa thành phố Lào Cai. Kính mong được sự hợp tác của các bộ phận nhà trường và các đơn vị ./.
Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                           
- TTVH TP;
- PGD&ĐT;
- Lưu VT.
Dương Thị Thanh Thuỷ

 

PHÒNG GD&ĐT LÀO CAI 
TRƯỜNG TH ĐỒNG TUYỂN 1 

Số:....../ KH-THĐT1    
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Lào Cai, ngày  15  tháng 4 năm 2014

     
                                           
 
KẾ HOẠCH 
Tổ chức Ngày hội đọc sách với chủ đề "Theo dòng lịch sử"
 
          Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014 của trường TH Đồng Tuyển 1, được sự nhất trí của Trung tâm văn hóa TP Lào Cai, trường TH Đồng Tuyển 1 phối kết với Thư viện thành phố lập Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Ngày hội đọc sách năm học 2013 – 2014 với chủ đề "Theo dòng lịch sử" như sau:
          1. Mục đích, ý nghĩa
            Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao ý thức, ý nghĩa tầm quan trọng của sách trong việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người tư duy giúp các em học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách báo từ đó giúp các em tìm được niềm vui trong đọc sách mà hình thành thói quen đọc sách bổ ích để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn,rèn luyện năng lực ngôn ngữ, hình thành kĩ năng sống và chuẩn bị những hành trang tốt nhất cho tương lai của mình.
 Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc qua lịch sử các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược giành độc lập tự do cho tổ quốc.
Tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh nhà trường, giáo dục các em phong trào đọc và làm theo sách, nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng ngày một khăng khít để cùng chung tay nuôi dưỡng những mầm non tương lai.
          2.Thời gian, địa điểm
           - Thời gian 1/2 ngày ( thứ 6, ngày 25 tháng 4 năm 2014)
 - Khai mạc lúc 07 giờ 30 p
3. Đối tượng tham gia
          - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và đại diện cha mẹ học sinh
nhà trường.    
- 30 học sinh trường THCS Đồng Tuyển, 18 học sinh trường MN Đồng Tuyển.
- Khách mời: LĐ các ban ngành, đoàn thể TP; các đơn vị kết nghĩa; các đơn vị trường học thuộc PGD&ĐT TP Lào Cai.                                         
4. Nội dung hoạt động
- Văn nghệ chào mừng: Học sinh, GV trường Tiểu học, mầm non, THCS xã Đồng Tuyển: 04 tiết mục.
- Đọc sách, tham quan gian hàng đọc
- Thi kể chuyện lịch sử theo sách.
- Thi vẽ tranh theo nội dung sách.
- Nhà  trường dựng 1 lán trại chung, chia gian cho từng lớp trưng bày sách phục vụ nhu cầu đọc cho học sinh toàn trường.
          5. Kế hoạch cụ thể
TT Nội dung Người thực hiện Thời gian thực hiện Ghi chú
1 - Văn nghệ
- Giới thiệu đại biểu
- Khai mạc
- Học sinh
- Giáo viên
- Dương Thuỷ
7h30-8h00
8h00-8h05
8h05-8h10
 
2  
- Đọc sách
- Tham quan gian hàng đọc, nhà trường
HS và CMHS
Đại biểu, HS mầm non
8h10-9h Cô Hiệp dẫn HS Mầm non tham quan
3 - Thi kể chuyện lịch sử theo sách.
- Vẽ tranh theo nội dung sách, chuyện
Giám khảo: Đại biểu, Dương Thuỷ, Nguyễn Khôi, Hà Yến.
Đỗ Hoa, Cao Hường, Đinh Sen
9h - 9h45 Chấm điểm ngay sau khi thu bài.
- BGK chấm, tổng hợp điểm
4 - Nói chuyện lịch sử, Giao lưu trả lời câu hỏi về chủ đề lịch sử - Đại biểu mời và hs toàn trường 9h45-10h15  
5 - Đại biểu phát biểu
- Trao giải
- Bế mạc
- Đại biểu TTVH-TT TP Lào Cai
- Hằng
- Dìn
10h15-10h45  
         
6. Tổ chức thực hiện
          6.1. Thư viện thành phố:
          - Giúp trưng bày sách, truyện, khánh tiết, chuẩn bị sân khấu,
          - Chuẩn bị giấy mời đại biểu  thành, cơ quan báo đài tham dự và đưa tin hoạt động.
          - Chuẩn bị một số đầu sách truyện để trưng bày.
          6.2. Trường TH Đồng Tuyển 1
          - Chuẩn bị đầy đủ CSVC phục vụ cho ngày hội.
          - Huy động giáo viên, học sinh tham gia đầy đủ các hoạt động.
          - Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ
          - Học sinh, GV dẫn chương trình.
          - Chuẩn bị quà tặng và trao thưởng.
          - Mời đại biểu Hội cựu chiến binh thành phố nói chuyện.
          - Mời đại biểu Đảng uỷ, UBND, Hội Cưu chiến binh, Đoàn TN xã Đồng Tuyển dự hoạt động.
          7. Kinh phí
          Huy động sự tham gia ủng hộ của CMHS, CB, GV nhà trường.
          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách của trường Tiểu học Đồng Tuyển 1 - Trung tâm văn hóa thành phố Lào Cai. Kính mong được sự hợp tác của các bộ phận nhà trường và các đơn vị ./.
          Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                                             
            - TTVH TP;
            - PGD&ĐT;
            - Lưu VT.
                                                                             
                                                                           Dương Thị Thanh Thuỷ
 
DANH SÁCH PHÂN CÔNG CỤ THỂ  TỪNG NỘI DUNG
1. Trang trí khánh tiết, phong bạt, pa nô,...kê phòng Hội đồng, bàn ghế đại biểu, bố trí chậu hoa cây cảnh,...: Hoa, Long, Tuấn Anh, Tuyết, Hiệp. (Thuỷ phụ trách)
          Mượn cờ chuối tại TTVH: Tuấn Anh, Long
- Bố trí làm rạp, chia các gian hàng đọc, mượn ô dựng trên sân trường: GVCN, PHHS ( Hường phụ trách)
2. Chuẩn bị chương trình, văn nghệ,  quà, phần thưởng cho học sinh:  Hằng + Oanh
3. Tiếp tân: Tuyết, Hằng, Yến (lấy danh sách khách mời cho Hằng)
Tuyết chuẩn bị nước lọc, chè, bàn để quà trên sân khấu, dây treo sách,..
Hằng chuẩn bị xây dựng chương trình và tập luyện dẫn chương trình cùng học sinh.
4. Chuẩn bị cho ngày hội.
          - Các GV chủ nhiệm bàn bạc trực tiếp với CMHS và chuẩn bị:
          + Mời 100% PHHS tham dự ngày hội
          + Chọn HS và Cha, mẹ HS dự thi phần kể chuyện theo sách (Nội dung theo chủ đề lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng 30/4, các tấm gương anh hùng liệt sĩ, các nhân vật lịch sử có liên quan đến các chiến thắng này.
          + Chọn học sinh thi vẽ tranh theo sách: Mỗi lớp 02 HS.
          + Bố trí PHHS làm bánh, nấu xôi màu phục vụ học sinh quà ĐB.
          + Các lớp mượn và bảo quản sách theo số lượng đã mượn; bố trí trựng bày sách, truyện đảm bảo 2 loại: Trưng bày và phục vụ đọc cho học sinh và phụ huynh. Chủ động trong nội dung đọc sách và thi.
          - Oanh, Hiệp: Mượn sách, truyện tại thư viện thành phố và thư viện tỉnh
                              Bố trí sách của thư viện trường cho các lớp mượn: Chú ý sách, chuyện theo chủ đề đọc.( Mượn, trả sách phải có ghi chép cụ thể, bảo quản tránh hỏng mất)
5. Giám khảo các phần thi: Theo kế hoạch
          Hoa: Lấy danh sách học sinh thi vẽ tranh, hướng dẫn cách vẽ, bố trí khu vực vẽ tranh ngoài sân trường, chuẩn bị giấy, màu vẽ, bút vẽ đầy đủ.
          Khôi, Yến nắm chắc chương trình lịch sử SGK, nội dung học sinh kể chuyện
7. Phụ trách ổn định học sinh, quay phim, chụp ảnh: Tuấn Anh
8. Trao thưởng: Hường, Hằng, lễ tân: Tuyết chuẩn bị phần thưởng
9. Thuỷ, Hường: Bao quát, phụ trách chung ngày hội, dẫn đại biểu tham quan, tiếp khách.
         


  BÀI PHAT BIỂU KHAI MAC NGÀY HỘI ĐỌC SACH - NĂM 2014
          Kính thưa quý vị đại biểu, khach  quý, thưa quý thầy cô giáo, các bậc cha mẹ cùng toàn thể các em học sinh yêu mên!
          Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng: là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người; là người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên. Đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội loài người trên thế giới.
          Đánh giá cao tầm quan trọng của văn hóa đọc, trong kỳ họp lần thứ 28 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại Paris (ngày 25/10 – 16/11/1995), UNESCO (Tổ chức văn hoá, giáo dục, khoa học Liên hợp quốc) đã quyết định chọn ngày 23/4 hàng năm làm “Ngày sách và bản quyền thế giới”  nhằm tôn vinh văn hoá đọc, khuyến khích tất cả mọi người, nhất là giới trẻ khám phá niềm yêu thích đọc sách.
          Hưởng ứng ngày sách và bản quyền thế giới. Nhằm tôn vinh vai trò của sách, người làm sách và phát động văn hoá đọc trong cộng đồng, được sự chỉ đạo của PGD&ĐT, trung tâm văn hóa TP Lào Cai, trường TH Đồng Tuyển 1  tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề "Theo dòng lịch sử" Nhằm giới thiệu nguồn tri thức mà thư viện hiện đang lưu giữ, đặc biệt là những trang sử vẻ vang hào hùng của dân tộc ta qua 02 cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc thần thánh, vĩ đại. Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện biên Phủ ngày 7/5/1954, chiến thắng đế quốc MĨ Xâm lược với chiến dịch Hồ Chí MInh qiải phóng đất nước, non sông thu về một mối.
          Ngày hội nhằm tạo nên không gian văn hoá, vui tươi bổ ích cho tất cả bạn đọc, và những ai yêu quý sách, nhân kỷ niệm Ngày hội đọc sách.
          Chúng tôi hy vọng ngày hội đọc sách năm nay sẽ mang lại cho các em học sinh, và cha mẹ các em nhiều niềm vui, tạo điều kiện tốt nhất giúp bạn đọc nâng cao nguồn tri thức phục vụ cho học tập bồi dưỡng, trau dồi kiến thức, kỹ năng của mình.
          Sau cùng, tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của TTVHTP, thư viện tỉnh LC, PGD&ĐT TP Lào Cai, sự hiện diện của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đồng Tuyển và các ban ngành  TP cùng toàn thể bạn đọc các đ/c phóng viên báo đài đã đến tham dự và đưa tin chương trình.
          Tôi xin tuyên bố khai mạc Ngày hội đọc sách 2014 với chủ đề Theo dòng lịch sử.
          Xin kính chúc quý đại biểu, toàn thể bạn đọc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
 

Tác giả bài viết: Dương Thị Thanh hủy

Nguồn tin: Trường TH Đồng Tuyển 1 thành phố Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

GIỚI THIỆU

Giới thiệu nhà trường

Đồng Tuyển là một xã vùng ven cuả thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai. Dân cư tập trung sinh sống trong 9 thôn (từ thôn 1 đến thôn 9). Nơi đây gồm 10 dân tộc anh em sinh sống: Kinh, Giáy, Tày, Nùnnjg, Hoa, Hán, Mông, Dao, Xa Phó, Cao Lan. Chủ yếu họ làm nghề nông và nghề tự do. Đời sống kinh tế còn...

NHẠC NỀN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 1000

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17059

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1031533

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
Văn bản luật
Thi Tiếng Anh Qua Mạng
Thư viện tư liệu giáo dục