Trang nhất » Tin Tức » Thông báo - Lịch họp

This is an example of a HTML caption with a link.
 

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014

Thứ bảy - 05/10/2013 04:52
PHÒNG GD&ĐT- TP LÀO CAI              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG TUYỂN 1                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
 
   
 
 

       Số:      /KH-THĐT1                            Đồng Tuyển, ngày 20  tháng 9 năm 2013
 
 
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
 
 
- Căn cứ Hướng dẫn số 5478/BGDĐT-GDTH ngày 8/8/2013 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục tiểu học;
- Căn cứ Hướng dẫn số 1176/SGDĐT-GDTH ngày 19/8/2013 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 giáo dục tiểu học;
- Căn cứ KH số 22/KH- PGD&ĐT ngày 16/9/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 -2014;
- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012– 2013 và tình hình thực tế của  trường TH Đồng Tuyển 1,
- Trường TH Đồng Tuyển 1 xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 như sau:
            A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          I. MỤC ĐÍCH
          1. Thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai trong việc quản lí nhà trường  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013-2014.
          2. Xây dựng được  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ở từng nội dung công việc ở  từng tổ khối chuyên môn để có giải pháp phù hợp.
          3. Chủ động và thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo của BGH đối với các tổ khối và cá nhân CB, GV, NV nhà trường.
            II. YÊU CẦU
          1. Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Thông tư, Quy chế, Kế hoạch và hướng dẫn của các cấp, các ngành, xác lập hệ thống mục tiêu, nhiệm vụ,   giải pháp thực hiện.
          2. Nhà trường  và các tổ khối xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện.
            B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013
            I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
          1.1. Công tác phổ cập GDTHĐĐT:
          Huy động 100% Trẻ 6 tuổi ra lớp
          Duy trì vững chắc phổ cập giáo dục THĐĐT mức độ 1. Học sinh hoàn thành chương trình TH là 19/19 = 100%; số HS 11tuổi HTCTBTH là 16/17 em = 94%
          1.2. Số lượng:
Khối lớp Chỉ tiêu giao Thực hiện
Số lớp Số học sinh Số lớp Số học sinh
1 1 24 1 23
2 1 19 1 19
3 1 12 1 12
4 1 19 1 19
5 1 19 1 19
Cộng 5 93 5 92
Duy trì  số lượng  học sinh đạt 98,95% , tỷ lệ chuyên cần đạt 99,7%
1.3. Chất lượng 2 mặt Giáo dục:
TT Nội dung Số lương Tỷ lệ (%) So với kế hoạch So với năm học 2011-2012 Ghi chú
Tăng (%) Giảm (%) Tăng (%) Giảm (%)
I. Chất lượng hai mặt giáo dục            
1. Xếp loại hạnh kiểm              
  THĐĐ 92 100          
  Chưa THĐĐ              
2. Xếp loại về học lực              
  - Giỏi 22 23,9     4,7    
  - Khá 32 34,8       2,4  
  - Tb 38 41,3       2,3  
  - Yếu              
II. Thực hiện các chỉ tiêu              
1 Lên lớp thẳng 92 100          
2 Lên lớp sau thi lại 0            
3 HTCTBTH 19 100          
4 Học sinh giỏi 22 23,9 3,9   4,7    
4 HS Tiên tiến 32 34,8   0,2 1,8    
5 HS khen từng mặt 14 15,2       2,9  
          + HS dự thi Toán tuổi thơ cấp thành phố: 01 em
1.4. Đội ngũ:
1 Đ/c giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.
3 Đ/c CBQL, GV đạt danh hiệu LĐTT
* Xếp loại chuẩn nghề nghiệp GV TH:  9 GV  ( Xếp loại:  XS: 2/9 = 22%    Khá: 6/9 = 67  %   TB: 1/9 = 11% )          
* Xếp loại chuyên môn nghiệp vụ: Tổng số: 11 CBGV  
(Xếp loại:  Tốt: 5/11 = 45,5 %,  Khá: 5/11=45,5 %,  TB: 1/11 = 9 %.)
            1.5. Phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được củng cố và nâng cao dần chất lượng từng tiêu chí. Nhà trường có chuyển biến về cảnh quan trường lớp học, làm được 1000 m2 sân gạch bloc, mua sắm xích đu, ghế đá cho học sinh chơi, dần đạt được các tiêu chí phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, chất lượng đại trà được duy trì bền vững.
          1.6. Công tác XHH giáo dục về căn bản tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cha mẹ học sinh.     
2.HẠN CHẾ:
          - Quy mô  lớp học chưa đồng đều, có lớp số học sinh ít 13 HS/lớp. Số lượng học sinh toàn trường ít khó khăn trong tổ chức các hoạt động.    
- Việc triển khai, áp dụng đổi mới PPDH, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong dạy và học ở một số giáo viên chưa sâu, chưa rộng, còn nặng về hình thức, chưa quan tâm đúng mức đến các nhóm vành đai.
- Hiệu quả việc vận dụng các chuyên đề đã được bồi dưỡng vào giảng dạy của một số GV chưa cao. Chưa có giáo viên nòng cốt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh mũi nhọn.
- Chưa có HS đạt giải trong thi giải toán trên mạng, Olimpic cấp thành phố.
- Chất lượng đào tạo học sinh mũi nhọn còn nhiều hạn chế
- Một số GV kiến thức còn hạn chế,  việc dạy học sinh cách  học và giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, lối sống cho học sinh chưa đạt hiệu quả.
            C. NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2013 - 2014 
I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
          Có đủ giáo viên dạy Tiểu học và 02 giáo viên dạy môn chuyên biệt tự chọn: Tiếng anh và Tin học. 100% CBQL, GV có trình độ đạt chuẩn trong đó có 82 %  trên chuẩn. CBGV,NV có lập trường tư tưởng vững vàng, tận tâm tận lực với công việc. Đa số GV có ý thực tự học tự bồi dưỡng CMNV, tích cực đổi mới PP dạy học, ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.
Học sinh ngoan, có ý thức học tập, chấp hành tốt nội quy, quy định của lớp, của trường, nhiều học sinh có ý chí vươn lên trong học tập.
          Cơ sở vật chất đảm bảo  đáp ứng cho hoạt động dạy và học, cảnh quan nhà trường  thân thiện.
Phòng GD&ĐT thành phố và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm đến các hoạt động Giáo dục của nhà trường, Hội cha mẹ học sinh đã có sự quan tâm phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường  cùng giáo dục học sinh.
          2. Khó khăn:
          Còn giáo viên khả năng vận dụng đổi mới PP dạy học và ứng dụng CNTT hiệu quả chưa cao.
          Đội ngũ giáo viên tiểu học tuổi cao, có tư tưởng an phận, làm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Không có giáo viên bồi dưỡng mũi nhọn và hoạt động phong trào.
          Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn không được sự quan tâm của bố mẹ về tinh thần cũng như vật chất.
          Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu về phòng chức năng, phòng học chuyên biệt, cổng trường, tường rào, bãi tập.
          II. MỤC TIÊU  
Thực hiện tốt Chỉ thị và nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT nhằm tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng giáo diện học sinh theo vành đai . Đồng thời chú trọng việc tăng cường kĩ năng sống cho học sinh. Phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
CỤ THỂ
1. Công tác PCGD: Huy động 100% trẻ  6 đến 14  tuổi ra lớp kể cả học sinh khuyết tật.  Duy trì vững chắc phổ cập GDTH – CMC và phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 2
2. Số lượng: Duy trì  số lượng 100% , tỷ lê chuyên cần đạt 99,6% trở lên
 
Kế hoạch giao Thực hiện
Khối Số lớp TSHS Số lớp TSHS
1 1 21 1 21
2 1 23 1 23
3 1 18 1 18
4 1 13 1 13
5 1 21 1 21
Cộng 5 96 5 96
3. Chỉ tiêu chất lượng:
TT Nội dung Kế hoạch So với năm học 2012-2013 Ghi chú
Số lượng Tỉ lệ Tăng (%) Giảm (%)  
I. Chất lượng hai mặt giáo dục        
1. Xếp loại hạnh kiểm 96        
  THĐĐ 96 100      
  Chưa THĐĐ 0        
2. Xếp loại về học lực 96        
  - Giỏi 21 21,9   2  
  - Khá 35 36,5 1,7    
  - Tb 40 41,6 0,3    
  - Yếu          
II. Thực hiện các chỉ tiêu          
1 Lên lớp thẳng 95 99   1  
2 Lên lớp sau thi lại 1 1 1    
3 HTCTBTH 21 100      
4 Học sinh giỏi 21 21,9   2  
4 HS Tiên tiến 35 36,5 1,7    
5 HS khen từng mặt 5 5,2   10  
 
HS tham gia các cuộc thi cấp thành phố:
- Olympic Văn, Toán tuổi thơ: 02 em
- IOE: 02 em
- Giải toán qua mạng: 04 em
- HSG lớp 5 cho HSDTTS: 02 em
          - festival “ Khám phá khoa học và kĩ năng sống học sinh tiểu học": 01 em
4. Đội ngũ: CSTĐ = 2 Đ/c,  LĐTT = 3 Đ/c, GV dạy giỏi cấp trường:  5 Đ/c;
5.Tập thể:  LĐTT, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, liên đội mạnh cấp thành phố.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Năm học 2013-2014 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (Khoá XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế". Năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trường TH Đồng Tuyển 1 xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả nghị quyết TW 3 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao đạo đức, nhân cách nhà giáo “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền địa phương về công tác giáo dục.
2.Tích cực đổi mới  PPDH, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với từng nhóm vành đai theo chuẩn KT - KN đảm bảo chất lượng thực chất; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống, lý tưởng sống cho học sinh.
3. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và CBQL giáo dục; Đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ và các em học sinh. Mỗi CBQL GV, NV thực hiện có hiệu quả 1 lĩnh vực  tạo chuyển biến nổi bật.
4. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học. Đẩy mạnh UDCNTT trong quản lý, trong dạy học, .
5. Đẩy mạnh công tác XHH giáo dục, huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác giáo dục.
6. Duy trì vững chắc chất lượng PCGD Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, tiếp tục xây dựng các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ I, chú trọng các tiêu chí nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng cơ sở vật chất.
* Nhiệm vụ tạo chuyển biến nổi bật: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường các hoạt động ngoại khóa.
           
VI. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
 
Nội dung Giải pháp Mục tiêu đạt được
1. Thực hiện nghị quyết TW 3 về đẩy mạnh“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.. - Tổ chức cho CB,GV, nhân viên  ký cam kết đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện cuộc vận động“Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
-Mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. CBGV, NV và HS lớp 4,5 đăng ký thực hiện 1- 3 việc tốt trong năm học, có đánh giá rút kinh nghiệm hàng tháng
- Tổ chức cho học sinh thi “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kể về “tấm gương người tốt việc tốt” của bạn mình.
- CBGV,NV nhà trường tích cực trao đổi kiến thức pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho CBGVNV. Triển khai tốt các văn bản theo quy đinh của ngành.
- Từng giáo viên cam kết và đăng ký về chất lượng giáo dục và giảng dạy, chú trọng giáo dục nhân cách và kĩ năng sống cho học sinh.
- BGH, tổ khối trưởng tích cực dự giờ , khảo sát và kiểm soát chất lượng học sinh.
- Mỗi CB,GV đăng ký 1 nội dung tự học trong năm học.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch  học tập chương trình BDTX giáo viên tiểu học.
- Tổ chức cho HS 6 tuổi vào lớp 1 làm quen với nền nếp trường TH (theo nhu cầu của cha mẹ HS).
- 100% CBGVNV kí cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, giữ gìn phẩm chất, uy tín,   đoàn kết tôn trọng nhân cách học sinh.
- Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo
- 100% nhà giáo  gương mẫu, có đạo đức nghề nghiệp, có hiểu biết về pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật
 
- CBGV học sinh hưởng ứng và  làm được nhiều việc tốt. (1 đến 3 việc)
 
- Không có học sinh không đạt chuẩn KTKN được lên lớp.
 
 
- CBGV tích cực tự giác học tập bồi dưỡng KT, CMNV.
- CBGV tham gia học tập  theo kế hoạch
 
 
 
 
 
 
- 100% trẻ 6 tuổi tham gia làm quen với nền nếp trường tiểu học trước khi vào lớp 1;
 
2. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  gắn với hoạt động ngoài giờ lên lớp  và phong trào "trường giúp trường
 
 
- Nhà trường rà soát, bổ sung bộ quy tắc ứng xử văn  hóa trong nhà trường.
-  Xây dựng kế hoạch thực hiện 5 nội dung của phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống  cho học sinh thông qua các môn học, qua hoạt động giáo dục. Nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng gia đình học sinh và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện nghiêm túc việc rèn kĩ năng sống trong các môn học, tổ chức các giờ dạy rèn kĩ năng sống và nhân cách sống
- Công đoàn và BGH tổ chức cho CBGVNV và lớp trưởng 5 lớp  kí cam kết thực hiện phong trào.
- Đưa các  nội dung giáo dục văn hoá  truyền thống vào nhà trường thông qua các trò chơi dân gian, hát múa dân gian,....  Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động giáo dục NGLL, ngoại khoá, tổ chức cho CB, GV, HS viết về truyền thống nhà trường, xây dựng kỷ yếu của trường, giáo dục lòng tự hào của CB, GV, HS về lịch sử, truyền thống nhà trường.
- Sử dụng có hiệu quả và giữ gìn công trình vệ sinh,  đảm bảo luôn sạch sẽ.
- Thực hiện "Tổ chức lớp học" theo mô hình VNEN ở tất cả các lớp. HS được tham gia xây dựng nội quy lớp học, được bầu Hội đồng tự quản của lớp, được luân phiên làm chủ tịch hội đồng tự quản...
 
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh lớp 5 thăm trường THCS, mời học sinh Mẫu giáo 5 tuổi lên thăm trường tiểu học.
- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường
- Tổ chức các tiết học ngoài thiên nhiên, đi dã ngoại với những tiết học có nội dung thực tiễn.
-Thực hiện các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi, chăm sóc gia đình có công với cách mạng.
 
- Duy trì hoạt động phát thanh măng non, hàng tuần.
 
 
 
- Thực hiện  phong trào“ trường giúp trường”. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với trường TH Nguyễn Du, đề nghị giúp đỡ trong tổ chức các hoạt động, các phong trào và giúp đỡ bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo học sinh mũi nhọn.
- 100%  CBGVNV tham gia  học tập, ký cam kết thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. (Kí trong tháng 9). Không có CBGV vi phạm quy tắc về văn hoá ứng xử trong nhà trường.
- Trường được công nhận trường học thân thiện.
-Phấn đấu thực hiện Học sinh Tiểu học Lào Cai  văn minh - tích cực - tự giác-thân thiện.
 
 
 
- Học sinh thường xuyên được  chơi một số trò chơi dân gian, hát dân ca và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực.
- 100 % CBGVNV thân thiện với  học sinh, với phụ huynh, với đồng nghiệp
 
- Xây dựng kỉ yếu điện tử, Lôgô trường.
 
 
 
 
-Có công trình vệ sinh  sạch sẽ, sử dụng hiệu quả.
 
- Học sinh tích cực tham gia bàn bạc, xây dựng kế hoạch của lớp, của trường.
- 5/5 lớp  có hòm thư Điều em muốn nói. Hòm thư chia sẻ, bản đồ cộng đồng, bảng theo dõi tỷ lệ chuyên cần...
- 21 học sinh lớp 5 được thăm trường TH CS-ĐT. Đón HS MN 5 tuổi lên thăm trường.
 
 
 
 
-Mỗi lớp có ít nhất 1 tiết học ngoài thiên nhiên/ học kì. 100% học sinh tham dự và có phụ huynh tham gia cùng.
- Trường nhận chăm sóc 01 gia đình: GĐ ông Tịch thương binh ở tại thôn 3
- Có học sinh (cả nam và nữ) làm MC trong tất cả các hoạt động.
- Có 1 đội Tuyên truyền phát thanh măng non
- CBGV phối hợp tổ chức các chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa
- CB, GV, học sinh thực hiện tốt phong trào kết nghĩa, giúp đỡ.
2.  Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
Nội dung Các giải pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
 
 
 
1.Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học,chương trình, sách, thiết bị dạy học
- Thực hiện kế hoạch thời gian năm học theo đúng QĐ 1802/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai và công văn số 206/PGD&ĐT ngày 31/7/2013 của phòng GD&ĐT.
+ Cả năm 35 tuần.
+ Kỳ I: 18 tuần, bắt đầu học kỳ I: 19/8/2013.
+ Kỳ II: 17 tuần, bắt đầu học kỳ II muộn nhất : 06/01/2014. Kết thúc học kỳ II muộn nhất : 23/5/2014.
- Thực hiện chương trình theo QĐ 16/2006/QĐ–BGDĐT ngày 05/5/2006; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học;  Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với học sinh và điều kiện của trường.
- Tiếp tục thực hiện việc dạy học tích hợp (bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng, quyền và bổn phận trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, HIV/AIDS, an toàn giao thông,...) đảm bảo tính hợp lí, không gây áp lực đối với GV, HS.
- Tổ chức dạy học Tin học  cho học sinh khối 3,4,5 theo QĐ số 16/2006/QĐ – BGD&ĐT
- Tiếp tục thực hiện chương trình tiếng Anh cho học sinh 3,4,5, chương trình A,B,C cho học sinh lớp 1,2;
- Tổ chức dạy học tiếng Việt lớp 1 chương trình Công nghệ giáo dục.
- xây dựng tủ sách dùng chung  cho học sinh các lớp và toàn trường.
- Thực hiện quy định về SGK  đối với HS tiểu học: Theo văn bản số 1176/SGD&ĐT-GDTH ngày   19/8/2013 của Sở GD&ĐT v/v HD thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014;  Sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, GV phối hợp với cha mẹ học sinh để HD việc sử dụng sách, vở, ĐDHT để học sinh không phải mang nhiều sách, vở khi đến trường.
- HS lớp 1: sách môn tiếng Việt theo tài liệu của Trung tâm Công nghệ GD).
- Môn Tin học: sử dụng cuốn "Cùng em học Tin học” quyển 1, 2, 3 của NXBGD.
- Môn Tiếng Anh: sử dụng sách Lets Leran EngLish (Lớp3,4,5), tài liệu Tiếng Anh A B C lớp 1,2.
- Lắp cố định 01 đầu chiếu tại phòng nghệ thuật, bố trí sắp xếp để giáo viên dạy trình chiếu tại phòng nghệ thuật, 02 đầu chiếu khác di chuyển giữa các lớp học.
- Đặt mua đĩa hình Skycare, đĩa hình giáo dục kĩ năng sống để giảng dạy trong nhà trường.
- Đẩy mạnh  phong trào tự làm đồ dùng dạy học
- Thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học theo văn bản của UBND tỉnh, phòng GD&ĐT.
 
 
 
 
 
 
-Thực hiện đúng đủ kế hoạch bài dạy theo  chương trình và các văn bản hướng dẫn.điều chỉnh.
- 100% GV thực hiện đúng chuyên đề " Thiết kế lại bài học phù hợp với đối tượng học sinh". Dạy học phân hoá theo vành đai chất lượng.
 
- 100% GV thực hiện  tốt việc dạy học tích hợp gắn với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
 
 
 
 
 
 
 
- 100% học sinh khối 3,4,5 được học Tin hoc.
 
- 100% học sinh được học tiếng Anh.
 
 
 
- 21 học sinh lớp 1 học TV công nghệ.
 
- 100% học sinh có đủ sách giáo khoa học tập đúng quy định.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV tích cực sử dụng có hiệu quả  các trang thiết bị hiện đại, các phần mềm vào dạy học.
- HS được  học và làm việc với thiết bị hiện đại
-100% GV sử dụng có hiệu quả đồ dùng tự làm   bằng nguyên vật liệu rẻ tiền
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Thực hiện kế hoạch giáo dục. Dạy và học 2 buổi/ngày
 - Thực hiện trường dạy 2buổi/ngày: Mỗi ngày, dạy tối đa 7 tiết. Xây dựng kế hoạch dạy học 2buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:
+ Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư 17/2012/TT-BGD&ĐT. Thực hành kiến thức đã học; tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ việc học;  giúp đỡ học sinh yếu, bồi dưỡng HS giỏi, năng khiếu; dạy và học môn tự chọn Ngoại ngữ, Tin học; tổ chức các hoạt động NGLL, CLB, hoạt động ngoại khoá... nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
+ Tổ chức cho học sinh có nhu cầu ở lại trường buổi trưa: Ngủ, nghỉ, vui chơi đúng giờ giấc, không lang thang trong thời gian ở lại trường.
- Tăng cường công tác y tế trong các trường học, các quy định về vệ sinh trường học.
- Tổ chức tuyên truyền và phòng chống các loại dịch bệnh. Đảm bảo vệ sinh trường lớp, thường xuyên tổ chức cho HS tham gia lao động vệ sinh trường lớp.
- Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh thông qua chương trình nội khóa và các hoạt động ngoại khoá tại các nhà trường, xây dựng trường học an toàn.
- Phối hợp chặt chẽ, công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường. Tham gia cuộc thi "Nét đẹp đội viên" do Thành đoàn, Tỉnh đoàn tổ chức
 
- 100%  học sinh học 2 buổi/ngày
 
- Không giao bài tập ở nhà đối với HS học 2 buổi/ngày.
- Không tổ chức dạy thêm học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đảm bảo an toàn cho 23 học sinh ở lại trường vào buổi trưa.
- Xây dựng trường học an toàn.
- 100% HS thực hiện công tác vệ sinh sân trường vào buổi sáng trước khi vào học và chiều thứ sáu (15 phút cuối buổi học).
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tổ chức khảo sát để chọn HS tham gia cuộc thi "Nét đẹp đội viên"các cấp. (dự kiến tháng 3/2014).
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
1. Đổi mới PP dạy học và công tác Hội giảng, Hội thi
 
- Tổ chức dạy học theo hướng  phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; tập trung thực hiện tốt, có hiệu quả phương pháp CCM, Tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn mới, Thực hiện một số tiết dạy theo phương pháp  "bàn tay nặn bột"
- Phát huy vai trò của tổ trưởng, cốt cán trong việc bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên: (Sinh hoạt CM mới, Kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh, phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột, Chuyên đề thiết kế lại bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh,... ) Chuyên đề cấp tổ, cấp trường.
- Vận dụng linh hoạt chuyên đề "Thiết kế lại bài học phù hợp với đối tượng học sinh"; kết hợp hài hoà các phương pháp và hình thức dạy học cho giờ học nhẹ nhàng, có hiệu quả, Bám sát 5 yêu cầu đối với giáo viên và 4 yêu cầu đối với học sinh, chú trọng tính thực tiễn trong giảng dạy: Coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. GV phải nắm rõ mục đích tiết học khi dạy học.
- GV dạy lớp 4,5 chú trọng việc hướng dẫn học sinh tự học, tự chuẩn bị bài và kĩ năng ghi vở để chuẩn bị cho học sinh lên học THCS.
- Tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học: Dạy học trình chiếu, dạy học bằng đĩa hình.
- Đánh giá giờ dạy chú trọng yêu cầu dạy  sát đối tượng.
- Từng giáo viên thống kê số học sinh ngọng “l, n” khi viết, khi đọc. Xây dựng kế  hoạch khắc phục. GV hướng dẫn học sinh cách phát âm, cách phân biệt khi viết  có âm đầu “l,n”
- Tổ chức hội giảng cấp tổ từ tháng 9,10 mỗi giáo viên dạy 2 tiết - phải có ít nhất 1 tiết dạy trình chiếu
Tháng 11, 12 Hội giảng cấp trường (thi kiến thức,  bốc thăm bài dạy, thi đồ dùng dạy học)
 - Chú trọng đổi mới PPDH môn Lịch sử, tích cực tổ chức các hoạt động để giáo dục cho HS tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc .
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm ĐDDH (làm mới, cải tiến, sửa chữa) bằng nguyên vật liệu rẻ tiền phục vụ công tác dạy và học.
 - 100% các lớp triển khai áp dụng PPDH CCM, Khuyến khích dạy học theo mô hình VNEN trong sinh hoạt chuyên môn mới...
 - GV nắm vững quy trình và PP dạy TV lớp 1 CGD.
 
- 100% GV có chuyển biến về PP dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Học sinh được học thực sự
 
- 100% GV tham dự các chuyên đề và áp dụng vào giảng dạy có hiệu quả. Soạn bài, xác định mục tiêu rõ ràng cụ thể.
 
- Mỗi giáo viên đăng ký 1 tiết dạy theo mô hình VNEN trong sinh hoạt CM mới.
 
-100% giáo viên biết soạn bài và dạy học trình chiếu. Mỗi tuần dạy ít nhất 1 tiết trình chiếu. Đổi  mới PPDH theo hướng dạy học sinh cách tự học, dạy phân hóa theo các nhóm đối tượng trong cùng một lớp đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.
 
- Coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích sự sáng tạo của HS.
 
- 100% học sinh viết đúng, đọc đúng các tiếng có phụ âm đầu  ‘l, n’ 
 
 
 
- 100% GV tham gia hội giảng cấp tổ, cấp trường.
- 56% GV (5 GV) đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.
 
 
- GV linh hoạt trong vận dụng PP dạy môn lịch sử, HS biết cách học môn học này
-Mỗi GV tự làm 3 đồ dùng có giá trị và linh hoạt khai thác các đồ dùng sẵn có tại địa phương
 
2.Thực hiện dạy và học, đảm bảo chất lượng giáo dục. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.  - Giao quyền tự chủ cho mỗi giáo viên trong việc lựa chọn nội dung PP dạy học và tự chịu trách nhiệm về chất lượng của lớp mình
- Giáo viên linh hoạt điều chỉnh nội dung hình thức tổ chức đảm bảo 100% học sinh được học và học được.
- Khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Tiếng Việt (khối 2,3,4,5) để phân loại học sinh trong lớp, điều chỉnh PPDH cho phù hợp với từng đối tượng.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo hướng đổi mới với tinh thần: nghiêm túc, thực chất, đánh giá sự tiến bộ, không gây áp lực. Việc chấm chữa bài cho học sinh phải cụ thể giúp học sinh thấy được lỗi để sửa.
- BGH ra đề kiểm  tra định kỳ ở các khối lớp bám  sát chuẩn KTKN , đề KT  phân loại đối tượng học sinh
-Tổ chức coi chéo, chấm chéo khi KTĐK. Tổ chức cho GV dạy lớp trên xuống nhận bàn giao học sinh lớp dưới
- Có danh sách học sinh yếu ở các lớp từ đầu năm học để theo dõi và khảo sát thường xuyên.
- BGH – tổ khối trưởng thường xuyên khảo sát để kiểm soát chất lượng học sinh từng lớp.
- Nghiệm thu chất lượng các lớp Mẫu giáo 5 tuổi trường MN Đồng Tuyển. Phối hợp với  trường trung học cơ sở Đồng Tuyển bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6.  
- 100% giáo viên linh hoạt trong lựa chọn nội dung và PP dạy học
- 100% HS được hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
- Học sinh lên lớp thẳng  đạt 99%.
- Học sinh giỏi đạt 21,9% trở lên. Học sinh tiên tiến đạt 36% trở lên.
-  Kết quả học tập của học sinh là kết quả thực.
 
 
-Không có học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng được lên lớp, tỷ lệ học sinh giỏi khá là đúng thực chất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV tự phân tích được kết quả rút ra bài học kinh nghiệm trong việc dạy và đánh giá xếp loại học sinh..
 
 
- Phấn đấu 21/21 HS được nhận bàn giao.
3. Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, các cuộc thi, giao lưu,  các kỳ  Olympic - Khảo sát, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học. Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng (xong trước 5/10); thành lập các câu lạc bộ Toán, Tiếng việt, Âm nhạc- khiêu vũ, Mỹ thuật, Ngoại ngữ.
- Khuyến khích CB, GV, HS nghiên cứu sách, báo tạp chí: tạp chí Toán, Văn Tuổi thơ, Thế giới trong ta, Báo Nhi đồng,...
- Phát động học sinh tự luyện Violympic và tham gia thi giải  Toán, tiếng Anh qua mạng từ tháng 9.
- Thành lập tổ cốt cán  phụ trách và tổ chức Violympic học sinh giỏi môn học, hàng tháng báo cáo kết quả BGH.
- Tổ chức giao lưu học sinh giỏi môn Toán, Tiếng Việt.
 - HD học sinh tham dự cuộc thi festival “ Khám phá khoa học và kĩ năng sống học sinh tiểu học".
- Tổ chức giao lưu “Người dẫn chương trình tài năng”, “cán bộ lớp giỏi”.
- Tổ chức cho học sinh tham gia "lễ hội xuống đồng" cùng địa phương sau tết nguyên đán.
.- Có học sinh tham gia  giao lưu  toán,văn TT cấp trường, cấp thành phố.
- Có HS tham gia giải Toán qua mạng (Violympic), Tiếng Anh qua mạng (IOE)  festival “Khám phá khoa học và kĩ năng sống học sinh tiểu học"  cấp thành phố
- Có từ 1 học sinh đạt giải cấp thành phố trở lên.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 5/5 lớp có học sinh tham gia giao lưu.
 
- 100% giáo viên và học sinh được tham gia.
4. Dạy cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, bồi dưỡng HS yếu. Giữ vở sạch chữ đẹp.  
- Có danh sách học sinh yếu kế tiếp của nhiều năm để theo dõi, giữa  học kỳ 1 xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS yếu.
.- Tổ khối chuyên môn và BGH mỗi tuần khảo sát học sinh yếu 1 lần.
- GV bồi dưỡng kèm cặp học sinh bù lấp chỗ hổng cho học sinh  kịp thời.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”; thường xuyên tổ chức khảo sát chữ viết học sinh 2 tuần một lần, chấm VSCĐ bộ vở của học sinh (1 lần/ tháng).
- Tổ chức cho học sinh tham gia thi chữ đẹp vào tháng 3/2014
- Không xếp học sinh yếu vào diện học sinh khuyết tật.
- Kiên quyết không để học sinh chưa đạt yêu cầu KT-KN cơ bản, tối thiểu được lên lớp. Hạn chế số học sinh yếu phải học trong hè.
- Duy trì phong trào “Rèn chữ, giữ vở” trong  trường  học.
- Có HS tham dự thi chữ đẹp do các tạp chí tổ chức.
- Có 10 học sinh đạt giải chữ đẹp cấp trường.
5.Dạy Ngoại ngữ, Tin học - Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ giáo viên dạy Anh, Tin.
- Có kế hoạch cho giáo viên dạy Tin (GV Mĩ thuật dạy) đi  dự giờ  học tập trường bạn
- Duy trì dạy Tiếng Anh cho HS lớp 3,4,5( chương trình 2 tiết/ tuần.)
-Duy trì chương trình học Tiếng Anh A,B,C cho HS lớp 1, 2.
- Giao nhiệm vụ cho GV dạy Tiếng Anh phụ trách bồi dưỡng môn Tiếng Anh của giáo viên và học sinh.
- Tiếp tục duy trì việc dạy Tin học cho HS từ lớp 3  đến lớp 5 ; chú trọng việc rèn kỹ năng thực hành trên máy tính cho HS gắn với việc tổ chức các cuộc thi Toán , IOE qua  mạng.
- Tiếp tục thực hiện phong trào Cùng học Ngoại ngữ trong CB, GV 1 tiết / tuàn.
- GV có giờ chuyên biệt đi dự giờ Anh văn để học.
- Giao cho giáo viên dạy Tin học  phụ trách công tác bồi dưỡng tin học cho GV NV trong trường
- Phát huy vai trò tự học của từng CBGVNV.
- Tạo điều kiện cho  HS  học Tin học có hiệu quả.
- Nhóm GV Tiếng Anh, Tin học xây dựng kế hoạch và hoạt động có hiệu quả.
- 44 học sinh khối 1,2 học tiếng Anh chương trình A,B,C từ tháng 9.
-52 học sinh lớp 3,4,5 được học ngoại ngữ từ tháng 9.
-52 học sinh lớp 3,4,5 được học tin học 2 tiết/tuần.
- Mỗi tuần, CB, GV học ít nhất 01 tiết Anh văn,   dự giờ ít nhất 1 tiết tiếng Anh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 100% CBGV tự học Tin học
 
 
- Có 1 phòng tin 17 máy
 để học tin học và giải toán, tiếng Anh qua mạng.
 
6.Hoạt động ngoài giờ lên lớp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chọn và bồi dưỡng GV  làm TPTĐ. Cử TPTĐ tham dự Bồi dưỡng giữa tháng 9.
 
- Phân công Hiệu phó phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Thành lập ban phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp (gồm PHT, TPT, GV có năng lực về công tác đội).
- Trong các hoạt động ngoại khóa phân công mỗi người, mỗi nhóm phụ trách 1 việc
- GV tự xây dựng kế hoạch, tự điều hành 1 số hoạt động
- Đổi mới hoạt động NGLL gắn với việc thực hiện phong trào ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Học sinh tham gia các hoạt động từ thiện, nhận thăm hỏi, chăm sóc  gia đình chính sách thôn 3 .
- Tuyên truyền thực hiện ATGT và phòng chống ma túy
 
- Tiếp tục phát động phong trào viết bài tuyên truyền về truyền thống nhà trường trong cán bộ, giáo viên, học sinh.
 
- Đ/c TPTĐ có  nghiệp vụ. về công tác đội.
- GV và HS  học thuộc và hát đúng Quốc ca, các bài hát theo quy định từng khối lớp,  múa dân vũ, thể dục giữa giờ, giao lưu văn nghệ, làm báo ảnh 01 đợt ( 26/3).
 
- Thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ".
- Có  đội nghi lễ và đội  phát thanh  tuyên truyền măng non
- 100% học sinh tham gia hoạt động từ thiện, biết chia sẻ với bạn khi khó khăn.
- Có học sinh tham dự festival “Khám phá khoa học và kĩ năng sống học sinh tiểu học" các cấp
- Có nhóm khiêu vũ thể thao, híp hop...
- GV, học sinh tham gia viết về truyền thống nhà trường.
 
7.Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ. - Phát huy vai trò nòng cốt chuyên môn của tổ khối trưởng CM trong việc bồi dưỡng đội ngũ.
- Khuyến khích CBGV tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, CMNV
- Mối giáo viên tự nghiên cứu và giải ít nhất 5 bài toán Tiếng việt nâng cao / 1 tháng
- Mỗi kỳ kiểm tra kiến thức của giáo viên 1 lần
- Thực hiện công tác bồi dưỡng GV theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV tiểu học theo thông tư 32/2011/TT-BGD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng và thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên của GV MN, GV phổ thông. Bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp GVTH và chuẩn HT trường TH.
- Lập tủ sách pháp luật, thực hiện bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho CB, GV, NV nhà trường.
- Thực hiện đánh giá GV, đánh giá CBQL theo chuẩn.
- Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các chuyên đề cấp tổ, cấp trường , vận dụng các chuyên đề  đã được bồi dưỡng hè 2013 vào quá trình dạy học
- Mỗi giáo viên trong trường phải kiêm nghiệm thêm ít nhất 1 việc trong tổ, trong trường.
- Phát huy vai trò dám nghĩ dám làm,  dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất với BGH trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên
- GV thực hiện ra đề kiểm tra đề xuất trong các đợt KTĐK nộp về BGH.
 
 
-Thực hiện  giao việc trên hộp thư điện tử, mỗi ngày GV, NV mở hộp thư, mở trang Website nhà trường 1 lần vào buổi tối.
- Hàng tuần lớp trực tuần và GVCN tổng hợp tin tức về nhà trường đưa lên trang Website của trường
- Tự bồi dưỡng CNTT để đáp ứng yêu cầu công việc.
-  Triển khai mỗi CB, GV đăng ký 01 lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật.
- Giáo viên  có đủ kiến thức các môn học  và PP để giảng dạy đạt hiệu quả.
 
 
- Có đủ kiến thức để bồi dưỡng HS năng khiếu.
 
- Thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ trường tiểu học, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chuẩn Hiệu trưởng tiểu học
 - 100% GV vận  dụng  linh hoạt PP dạy học phù hợp đối tượng học sinh lớp mình.
- GV không vi phạm pháp luật, có hiểu biết về kiến thức pháp luật, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, của cán bộ công chức nhà nước.
- GV có năng lực XD kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch.
- 100% GV có năng lực điều hành các hoạt động, có kỹ năng giao tiếp ứng xử các tình huống,
- GV chủ động, sáng tạo và có khả năng tham mưu đề xuất....
- 100% GV biết ra đề kiểm tra theo khung đề và kiến thức lớp học, cấp học quy định
-100% GV có hộp thư điện tử cá nhân để giao dịch.
- Thực hiện ba công khai theo hình thức niêm yết công khai trên website của trường.
- 100% GV quản lý học sinh trên phần mềm SMAS
 
 
 
 
 
 
- 100% CB,GV chuyển biến ở nội dung đã đăng ký.
 
 
4. Thực hiện phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia
 
Duy trì vững chắc chất lượngPCGDTH  ĐĐT mức độ 2 và xây dựng trường chuẩn Quốc gia ” 1.Thực hiện PCGD:
- Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100%, giảm tối thiểu học sinh lưu ban.
- Thực hiện PCGDTH và PCGDTH ĐĐT theo Thông tư 36/2009/TT-BGD&ĐT.
- Nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường các điều kiện về CSVC, đội ngũ để nâng cao chất lượng đạt chuẩn.
- Các đoàn thể xã hội, nhà trường có giải pháp hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn  vào đàu năm học, miến giảm các khoản ủng hộ XHHGD để các em có điều kiện tham gia học tập.
2. Xây dựng trường chuẩn quốc gia:
- Rà soát các tiêu chuẩn, xây dựng kế hoạch thực hiện, từng bước đạt các tiêu chí của trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo thông tư 59/2012/TT-BGD ĐT của Bộ GD&ĐT.
 - Xây dựng kế hoạch cụ thể cần thực của từng tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 1.
 - Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phối hợp làm công tác xây dựng trường chuẩn.
- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác XHHGD để XD CSVC tạo cảnh quan trường lớp, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
- Duy trì việc dạy học 2 buổi/ngày để nâng cao chất lượng HS.
 - Nhà  trường rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn trường chuẩn, thúc đẩy  lộ trình XD trường chuẩn mức độ 1.
 - Đi tham quan,  trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm  các trường làm tốt công tác này .
-  Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo  của CB phụ trách thư viện, của cộng tác viên thư viện, rèn luyện cho học sinh thói quen và yêu thích đến Thư viện, "xây dựng văn hoá đọc" cho CBGV và HS dưới nhiều hình thức.
 
-Duy trì đạt chuẩn phổ cập GDTHĐĐT mức độ 1, phấn đấu nâng dần các tiêu chí để tiến tới đạt  chuẩn mứcđộ 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tích cực xây dựng các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 1.
 +Trường phải có cổng trường, tường  rào bảo  vệ và đủ các phòng chức năng.
+ Trường phải có học sinh đạt giải trong các kì thi cấp trên tổ chức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tổ chức "Ngày Hội đọc sách" vào tháng 4/2013.
5. Đổi mới công tác quản lý
 
 
 
 
 
1. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục
 
 - Xây dựng kế hoạch  kiểm tra nội bộ trường học, thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học
- Nội dung kiểm ra theo TT 43/2006/TT- BGD CV 1340/ 2007/ SGD
- Từng tổ chuyên môn  phân công giáo viên phụ trách từng môn học, có trách nhiệm ra đề khảo sát thường xuyên ở các đối tượng học sinh trong tổ
- Tăng cường kiểm tra nền nếp, dự giờ định kỳ, đột xuất, quản lý dạy học buổi 2 nghiệm túc chất lượng
- BGH kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh của giáo viên dưới nhiều hình thức.
- Hàng tháng BGH có đánh giá nhận xét kết quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra với CBGV, NV trong nhà trường tại cuộc họp HĐSP.
- Thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục: Tổ chức thu thập minh chưng, tự đánh giá và làm báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của SGD&ĐT, Phòng GD&ĐT.
- Kiểm tra toàn diện 3 GV
- Kiểm tra CĐ 6 GV . 
- Kịp thời nắm được những điểm mạnh, điểm yếu của học sinh từng  lớp từ đó điều chỉnh cách dạy  của thầy cách học của học sinh, có kế hoạch bù lấp chỗ hổng.
- Không có tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp
- Chất lượng giáo dục chuyển biến mạnh mẽ, đúng thực chất..
- Thấy  được điểm  mạnh và điểm yếu để xây dựng kế hoạch cải thiện. Phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu.
 
2.Công tác thi đua khen thưởng.
 
- Phát động  các phong trào thi đua  thiết thực và hiệu quả, sơ kết, tổng kết  phong trào thi đua nghiêm túc động viên khích lệ được cá nhân, nhân rộng điển hình tiên tiến.
     Cả năm thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện các chuyên đề cụ thể.
- Tháng 9: Thi đua thực hiện giao thông an toàn.
- Tháng 10,11: Thi đua dạy tốt, học tốt
- Tháng 12: Học tập  và làm theo tấm gương anh bộ đội.
- Tháng 1,2: Thi đua ứng dụng CNTT trong quản lý, trong dạy và học
- Tháng 3: Thi đua rèn chữ viết.
- Tháng 4,5: Thi đua đánh giá chất lượng   thật
- Thực hiện tốt công tác TĐ-KT, khen đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng chỗ.
- Mỗi GV, CBQL đăng kí 3 việc làm tốt và thực hiện trong năm học, cuối năm có đánh giá cụ thể.
- 100% CB,GV, NV nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học
 
3. Công tác quản lý, chỉ đạo:
 
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc phương châm “kỷ cương nghiêm túc, chất lượng thực, hiệu quả cao”;
- Tiếp tục đổi mới trong quản lý chỉ đạo, phát huy năng lực và chí tuệ của tập thể, tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ.
- Hiệu trưởng, Phó HT phát huy vai trò nòng cốt chuyên môn trong nhà trường. Phát huy trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận tại địa phương, tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, chính quyền địa phương về phát triển công tác giáo dục của nhà trường.
- BGH tăng cường kiểm soát chất lượng  dạy và học trong nhà trường. Thực hiện kí cam kết trách nhiệm và bàn giao chất lượng giữa BGH và GV, giữa GV với GV
-. Tiếp tục thực hiện công khai theo Thông tư 09/2009/TT -BGD&ĐT
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ.
- Thực hiện nghiêm túc việc thu chi XHHGD theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Sử dụng phần mềm SMAS cập nhật thông tin  CBGV NV và học sinh thường xuyên .
 
- 100% CBQL,GVNV thực hiện nghiêm túc  nền nếp kỷ cương trường học.
- Hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng đơn thư khiếu nại vượt cấp, dư luận không tốt ảnh hưởng đến uy tín của ngành.
 
- Duy trì bền vững chất lượng đại trà và nâng dần kết quả đào tạo chất lượng mũi nhọn.
- Tạo được sự đồng thuận trong nhân dân
- 100% GV kí cam kết chất lượng với HT và thực hiện cam kết.
- Niêm yết trên bảng tin các nội dung.
 
 
-Xây dựng được khối đoàn kết nội bộ
- 2 CBQL ứng dụng CNTT
- 100% GV sử dụng có hiệu quả phần mềm SMAS để quản lý học sinh
 
 
4. Thực hiện thông tin báo cáo theo định kỳ
 
 
 
 
 
- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của ngành.
- Thực hiện thông tin báo cáo đúng quy đinh
- Mỗi ngày văn thư  mở gmail  ít nhất 2 lần vào 9 giờ và 16 giờ 30.
- Các tổ chuyên môn, các bộ phận báo cáo qua hộp thư điện tử nhà trường.
- Trường thực hiện thông tin báo cáo đúng thời gian quy định.
- Văn thư mở hộp thư tiếp nhận văn bản đúng quy định
- Văn thư vào sổ công văn đi, đến kịp thời.
       
 
V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHÁC
1. Đối với CBQL, GV
- Xây dựng kế hoạch hội giảng cấp trường và tổ chức thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV và tổ chức thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức  cấp trường Olympic Văn-Toán Tuổi thơ, thi HSG DTTS, thi IOE, Toán qua mạng, giao lưu “Người dẫn chương trình tài năng”, “cán bộ lớp giỏi”.
2. Đối với học sinh:
- Tham gia Olympic Văn-Toán Tuổi thơ cấp TP, thi HSG dân tộc thiểu số cấp thành phố, giao cho GV lớp 5 và Đ/c Cao Hường lựa chọn, bồi dưỡng những HS tiêu biểu tham dự.
- Tham gia các cuộc thi qua mạng (IOE, ViOlympic),  Festival “ Khám phá khoa học và kĩ năng sống học sinh tiểu học".
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. BAN GIÁM HIỆU
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014; giao chỉ tiêu thi đua cho các tổ khối. Thống nhất các nội dung yêu cầu về chuyên môn.
- Bảo vệ kế hoạch  tô chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014
- Phân công  trong BGH  phụ trách từng công việc, kiểm tra đôn đốc, điều chỉnh rút kinh nghiệm kịp thời  trong công tác quản lý, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.
- KH của nhà trường được triển khai tới  toàn thể CBGVNV và học sinh để chủ động phối hợp thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch năm học.
II. CÁC TỔ KHỐI :
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của  tổ khối, xác định rõ lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật trong năm học.
- Hiệu trưởng duyệt các loại kế hoạch: Kế hoạch hoạt động chuyên môn (lồng ghép với Kế hoạch kiểm tra nội bộ, KH bồi dưỡng giáo viên, KH Hội giảng, KH bồi dưỡng các đối tượng học sinh, KH hoạt động ngoài giờ  lên lớp), Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, lịch hoạt động các loại kế hoạch lồng ghép (xong trước 05/10/2012).
Nơi nhận :                                                                                              
- P GD&ĐT;                      
 - Các tổ CM
 - Lưu: VT
 
XÁC NHẬN CỦA UBND Xà                                HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
                                                                               Dương Thị Thanh Thuỷ                                          
 
                           PHÒNG GIÁO DỤC PHÊ DUYỆT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG - TUẦN
 
Th¸ng/ tuÇn  
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
 
 
 
 
Th¸ng
8,9/
2013
1. Chuyªn m«n:
- Tæ chøc cho 100% c¸n bé ,gi¸o viªn, nh©n viªn häc båi d­ìng hÌ 2013
- æn ®Þnh tæ chøc, häc nhiÖm vô n¨m häc, ph©n c«ng nhiÖm vô năm học 2013-2014.
- Thực hiện tổ chức lớp học theo mô hình VNEN.
- Tæ chøc lÔ khai gi¶ng vào ngày 5/9/2013.
- Thùc hiÖn ngày thực học: 19/8/2013, đảm bảo dạy học theo ch­¬ng tr×nh-TKB; thực học 2 buổi/ngày từ tuần học thứ 3.
- Kh¶o s¸t chÊt l­îng häc sinh ®Çu n¨m häc, b¸o c¸o sè l­îng theo các mức độ, chú trọng hs yÕu tõng khèi líp.
- Duyệt kế hoạch PTSNGD năm 2014-2015
- §¨ng kÝ chØ tiªu thi ®ua n¨m häc 2013-2014; x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2014-2014
- KÝ cam kÕt tr¸ch nhiÖm sè l­îng, chÊt l­¬ng.
- KiÓm tra dù giê; ®¨ng kÝ tæ chøc chuyªn ®Ò; Tổ chức chuyên đề "Thiết kế lại bài học phù hợp với đối tượng học sinh"
- Hoµn thµnh KH n¨m häc 2013-2014.
2. C¸c ho¹t ®éng kh¸c:
- Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp vÒ tuyªn truyÒn luËt GT, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước... cho cán bộ, GV, NV, HS  nhà trường; tổ chức dạy ATGT theo tài liệu.
- VÖ sinh tr­êng líp, trång, ch¨m sãc c©y xanh, chậu cảnh
- X©y dùng cñng cè kiÖn toµn ho¹t ®éng §éi, BCH C«ng ®oµn nhiệm kỳ 2012-2015; ; Héi CMHS, Chi héi CT§, Khuyến học...
- Tổ chức HNCBCC, tổ chức họp phụ huynh học sinh.
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Th¸ng/ tuÇn  
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
 
 
Th¸ng 10/2013
 
1. Chuyªn m«n:
- Duy tr× ®Òu c¸c nÒn nÕp d¹y vµ häc 2 buổi/ngày;
- TriÓn khai chuyªn ®Ò, héi gi¶ng cÊp tæ; Ban gi¸m hiÖu, tæ chuyªn m«n tiÕp tôc kiÓm tra dù giê, kh¶o  s¸t chÊt l­îng, đặc biệt chú trọng đánh giá về vận dụng chuyên đề học hè dạy học phù hợp đối tượng båi d­ìng gi¸o viªn tham gia hội giảng cấp TP.
- Lên kÕ ho¹ch kh¶o s¸t ®Þnh kú lÇn I, tæng hîp b¸o c¸o thèng kª; t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p kÌm cÆp båi dưỡng HS yÕu.
- Gi¶ng d¹y quyền và bổn phận trẻ em theo tài liệu
- Rµ so¸t c¸c chØ tiªu ®· ®¨ng ký, t¨ng c­êng c¸c ph¸p kh¾c phôc.
- Tổ chức  lớp học tiếng Anh dành cho CBQL, GV, NV nhà trường.
- KhuyÕn khÝch HS gi¶i to¸n, tiếng Anh qua m¹ng.
- Tham gia vòng Khởi động Festival.
2. C¸c  ho¹t ®éng kh¸c:
- §ại hội liªn ®éi
- Tăng cường công tác vÖ sinh tr­êng líp - ch¨m sãc bồn hoa vµ c©y xanh.
- Chỉ đạo giáo viên mỹ thuật phối hợp với GVCN tiếp tục tu bổ, trang trí trường, lớp học theo mô hình “Hiện đại-thân thiện”, mô hình trường tiểu học Việt Nam mới.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Th¸ng
tuÇn
 
 
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Th¸ng 11/2013
 
1. Chuyªn m«n:
- TiÕp tôc duy tr× cã hiÖu qu¶ c¸c nÒn nÕp d¹y vµ häc.
- Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc.
- Duy tr× c«ng t¸c d¹y học buổi 2 kết hợp bồi dưỡng h/s yÕu, h/s khá giái.
- Tæ chøc  chọn đội tuyển HS giỏi Toán, tiếng Việt lớp 5, tổ chức ôn luyện.
- TiÕp tôc héi gi¶ng, lồng ghép cuộc thi giáo viên giỏi toàn diện cÊp tr­êng, thanh tra giáo viên theo kế hoạch. S¬ kÕt thi ®ua ®ît 1, ph¸t ®éng thi ®ua ®ît 2.
- LËp KH «n tËp kiÓm tra ®Þnh kú cuèi kú I
- Thùc hiÖn th¸ng "Gi¸o dôc quyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em"
- Đón đoàn kiểm tra chuyên đề của PGD&ĐT về kiểm tra tại trường
 2. C¸c  ho¹t ®éng kh¸c:
- Các lớp bồi dưỡng học sinh chuẩn bị giao lưu “Người dẫn chương trình tài năng”, “cán bộ lớp giỏi” cấp trường.
- VÖ sinh tr­êng líp - Tu sửa lại vườn hoa cây cảnh xung quanh sân trường và phía trước cổng trường.
- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh©n ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11: thi v¨n nghÖ các lớp
- Duy tr× nÒn nÕp sinh ho¹t §éi, C«ng ®oµn
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Th¸ng/ tuÇn
 
 
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Th¸ng 12/2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Chuyªn m«n:
- TiÕp tôc duy tr× c¸c nÒn nÕp d¹y vµ häc. KiÓm tra rµ so¸t ch­¬ng tr×nh d¹y häc.
- «n tËp vµ kiểm tra học kỳ I.
- Tổ chức chuyên đề: Dạy học môn lịch sử có hiệu quả.
- TÝch cùc vËn dông c¸c chuyªn ®Ò d¹y häc theo CCM; chuyên đề TVL1-CNGD, các C§ cÊp tæ, tr­êng vµo gi¶ng d¹y.
- Tích cực bồi dưỡng đội tuyển tham gia toán văn tuổi thơ và thi học sinh giỏi.
- ChÊm  §DDH vµ ®¸nh gi¸ tính khả thi cña ĐDDH trong giảng dạy.
- Tæng kÕt công tác héi gi¶ng cÊp tr­êng kÕt hîp båi d­ìng thanh tra toàn diện 01 giáo viên.
- S¬ kÕt häc kú I vµ t¸i gi¶ng häc kú II theo kế hoạch thời gian năm học; tæng hîp hoµn thiÖn c¸c biÓu mÉu b¸o c¸o nép vÒ PGD.
2. C¸c  ho¹t ®éng kh¸c
- X©y dùng cñng cè ho¹t ®éng §éi; C«ng ®oµn...
- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng văn nghệ, mời đại diện cựu chiên binh xã đến nói chuyện nh©n ngµy thµnh lËp Q§ND vµ ngµy Hội quèc phßng toµn d©n 22/12.
- Hoàn thiện báo cáo về PCGDTH năm 2013
- Tiếp tục LĐVS trường lớp, tu bæ ch¨m sãc v­ên hoa, cây c¶nh.
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Th¸ng tuÇn
                    
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Th¸ng 1/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Chuyªn m«n:
- Thùc hiÖn tốt ch­¬ng tr×nh häc kú II .
- Duy tr× tû lÖ chuyªn cÇn vµ c¸c nÒn nÕp chuyªn môn trước và sau Tết cổ truyền ; t¨ng c­êng c«ng t¸c dù giê - kiÓm tra - kh¶o s¸t gi¸o viªn, ®Æc biÖt chó ý kiểm tra, khảo sát h/s yÕu.
- KiÓm tra rµ so¸t viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh tõ K1-K5.
- Tổ chức thi học sinh giỏi, Olimpic cấp trường.
- Tham gia thi Tiếng anh qua mạng cấp thành phố.
- Rµ so¸t c¸c chØ tiªu ®¨ng ký thi ®ua ®Çu n¨m, t¨ng c­êng c¸c biÖn bồi dưỡng học sinh yếu.
2. C¸c  ho¹t ®éng kh¸c:
- Phèi kÕt hîp §éi vµ C§ nhµ tr­êng vÖ sinh tr­êng líp - ch¨m sãc c©y hoa, cây c¶nh vµ v­ên rau xanh.
- Duy tr× nÒn nÕp sinh ho¹t §éi-sao nhi đồng.
- Tích cực tham mưu xây dựng CSVC nhà trường.
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Th¸ng/ tuÇn
 
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
 
 
 
 
Th¸ng 3/2014
1. Chuyªn m«n:
-  TiÕp tôc duy tr× ®Òu c¸c nÒn nÕp d¹y vµ häc; n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc, chó träng kiÓm tra tû lÖ chuyªn cÇn vµ chÊt l­îng c¸c líp.
- Kiểm tra ®Þnh kú lÇn 3 vµ ®Ò kh¶o s¸t h/s yÕu th¸ng 3; bµn biÖn ph¸p gi¶i quyÕt døt ®iÓm t×nh tr¹ng h/s yÕu phÊn ®Êu kh«ng cßn h/s yÕu ®Õn cuèi n¨m häc.
- Tæng hîp b¸o c¸c, thèng kª theo biÓu mÉu.
- TiÕp tôc thanh kiÓm tra gi¸o viªn; dù giê, thanh tra c¸c bé m«n chuyªn biÖt vµ bé m«n tù chän (tiếng Anh, Tin học)
- Tăng cường công tác bồi dưỡng đoàn học sinh tham gia Olympic Toán-Văn tuổi thơ cấp thành phố.
2. C¸c  ho¹t ®éng kh¸c:
- VÖ sinh tr­êng líp- ch¨m sãc hoa vµ c©y xanh; ch¨m sãc v­ên c©y thuèc nam; cñng cè hµng rµo xanh.
- Duy tr× nÒn nÕp sinh ho¹t §éi - C«ng ®oµn...
- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ôn lại truyền thống, gặp mặt, toạ đàm nh©n ngµy quèc tÕ phô n÷ 8/3 vµ ngµy thµnh lËp §oµn TNCSHCM: Giao lưu v¨n nghÖ, b¸o ¶nh; c¸c trß ch¬i d©n gian: ®Èy gËy, nÐm cßn, kÐo co,…
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Th¸ng/ tuÇn
 
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
 
 
 
Th¸ng 4/2014
 
1. Chuyªn m«n:
-  TiÕp tôc duy tr× ®Òu c¸c nÒn nÕp d¹y vµ häc; T¨ng c­êng các biện pháp kÌm cÆp hs c¸c líp.
- KiÓm tra, rµ so¸t viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh d¹y häc, thùc hiÖn c¸c chØ tiªu sè l­îng, chÊt l­îng theo cam kÕt. TiÕp tôc thanh-kiÓm tra dù giê, bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch.
- LËp kÕ ho¹ch «n tËp cuèi năm, ra đề kiểm tra định kỳ lần 4 từ khối 2 đến khối 4, các khối lớp 1, 5 kiểm tra theo đề của BGD, PGD&ĐT.
- Tổ chức ôn tập cuối năm, tổ chức cho HS lớp 5 thăm trường THCS
2. C¸c  ho¹t ®éng kh¸c:
- Tổ chức ngày Hội đọc sách cho học sinh toàn trường.
- VÖ sinh tr­êng líp - ch¨m sãc hoa vµ c©y xanh.
- Ho¹t ®éng NGLL: Văn nghệ, tổ chức giao lưu trò chơi dân gian,… h­íng vÒ néi dung ngµy kØ niÖm ngµy 30-4; 1-5.
- Duy tr× nÒn nÕp sinh ho¹t §éi - C«ng ®oµn.
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Th¸ng
tuÇn
 
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
 
 
 
 
Th¸ng 5/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Chuyªn m«n:
- TiÕp tôc duy tr× ®Òu c¸c nÒn nÕp d¹y vµ häc; Rà soát chương trình, thời gian để hoàn thành và kết thúc năm học 2013-2014.
- Khảo sát-nghiệm thu chất lượng cuối năm học.
- §¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh, xÐt häc sinh líp 5 HTCT tiÓu häc.
- Tæng hîp ®iÓm, hoµn thµnh c¸c biÓu mẫu b¸o c¸o, thèng kª ®óng thêi gian nép vÒ PGD&§T.
- XÐt thi ®ua nhà trường, tæng kÕt n¨m häc 2013-2014.
- Bình xét thi đua theo khối, hoàn thiện các biểu mẫu, báo cáo nộp về PGD&ĐT.
 
2. C¸c  ho¹t ®éng kh¸c:
- Tổ chức  đón học sinh mẫu giáo 5 tuổi thăm quan nhà trường.
- VÖ sinh tr­êng líp - ch¨m sãc hoa vµ c©y xanh.
- Duy tr× nÒn nÕp sinh ho¹t §éi - C«ng ®oµn...
- Tæ chøc c¸c H§ h­íng vÒ ngµy sinh nhËt B¸c 19/5.
- KiÓm kª tµi s¶n, bµn giao CSVC.
- Bµn giao hs vÒ ®Þa ph­¬ng tr­íc khi nghØ hÌ
- Rµ so¸t, lªn kÕ ho¹ch söa ch÷a tr­êng líp cho n¨m häc 2014-2015.
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  C«ng viÖc bæ sung §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Th¸ng/ tuÇn
 
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Th¸ng 2/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Chuyªn m«n:
- Duy tr× tû lÖ chuyªn cÇn vµ c¸c nÒn nÕp chuyªn m«n
- Lên kế hoạch dự giờ các chuyên đề, thanh tra giáo viên, việc vận dụng chuyên đề vào giảng dạy.
- Kiểm tra, khảo sát học sinh yếu các khối lớp.
- Tổ chức thi giải toán qua mạng cấp trường.
- Thực hiện thanh, kiểm tra toàn diện 01 giáo viên.
- Tổ chức chuyên đề cấp tổ, cấp trường
2. C¸c  ho¹t ®éng kh¸c:
- - Phèi kÕt hîp §éi vµ C§ nhµ tr­êng vÖ sinh tr­êng líp - ch¨m sãc c©y hoa, v­ên  c¶nh vµ v­ên rau xanh.
- Duy tr× nÒn nÕp sinh ho¹t §éi, sao nhi đồng
- GV, HS nhà trường tham gia lễ hội xuống đồng với địa phương.
- Tích cực tham mưu xây dựng cơ sở vật chất.
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ
THÁNG TUẦN

Tác giả bài viết: HT: DƯƠNG THỊ THANH THỦY

Nguồn tin: Trường TH Đồng Tuyển 1 thành phố Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

GIỚI THIỆU

Giới thiệu nhà trường

Đồng Tuyển là một xã vùng ven cuả thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai. Dân cư tập trung sinh sống trong 9 thôn (từ thôn 1 đến thôn 9). Nơi đây gồm 10 dân tộc anh em sinh sống: Kinh, Giáy, Tày, Nùnnjg, Hoa, Hán, Mông, Dao, Xa Phó, Cao Lan. Chủ yếu họ làm nghề nông và nghề tự do. Đời sống kinh tế còn...

NHẠC NỀN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 962

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17021

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1031495

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
Văn bản luật
Thi Tiếng Anh Qua Mạng
Thư viện tư liệu giáo dục