Trang nhất » Tin Tức » Câu lạc bộ

This is an example of a HTML caption with a link.
 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI TRÊN VIOLYMPIC.VN

Thứ ba - 07/10/2014 11:09
Có 10 dạng bài thi do BTC đưa ra. dưới đây là lưu ý khi gặp các dạng bài toán.

Sau khi bạn đăng nhập bạn click vào chữ “VÀO THI” khi đó màn hình sẽ hiển thị bảng thông tin hướng dẫn chung về các vòng thi cũng như một số quy định chung trong quá trình làm bài thi.

Tùy thuộc vào từng khối lớp cũng như mỗi vòng thi, các dạng bài trong mỗi vòng thi sẽ được BTC lựa chọn trong những dạng bài thi dưới đây:


1. Kiểu bài SẮP XẾP

 

Bạn gặp màn hình hướng dẫn, bạn đọc kỹ yêu cầu

Sau khi đọc kỹ yêu cầu của dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu, màn hình sẽ xuất hiện bảng câu hỏi.

Cách thi:

Dùng con trỏ chuột ấn vào ô số, phép tính trong bảng lần lượt theo thứ tự từ lớn đến bé

Luật thi:

- Thời gian thi: 20 phút

- Số điểm tối đa: 100 điểm

- Khi người thi chọn nút “Bắt đầu” thì hệ thống bắt đầu tính thời gian làm bài của người thi. Có đồng hồ đếm ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.

- Khi người thi có sự lựa chọn và thao tác đúng cách chơi ô số đó sẽ xóa đi

- Khi lựa chọn sai thứ tự một ô nào đó ô số đó sẽ không xóa đi. Các em có quyền chọn lại ( sai không quá 3 lần).

- Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ chơi hoặc khi số lần sai của người thi vượt quá quy định. Điểm và thời gian thi sẽ được lưu lại.

 

2. Kiểu bài: CẶP BẰNG NHAU

 

 

Sau khi đọc kỹ yêu cầu của dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu, màn hình sẽ xuất hiện bảng câu hỏi.

Cách thi

Luật thi:

- Thời gian thi: 20 phút

- Số điểm tối đa: 100 điểm

- Khi người thi chọn nút “Bắt Đầu” thì hệ thống sẽ tính thời gian làm bài. Có đồng hồ đếm ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.

- Khi người thi xác định đúng 1 cặp 2 ô có giá trị bằng nhau và dùng chuột click vào 2 ô đó thì 2 ô vừa chọn sẽ bị xóa đi.

Khi người thi có lựa chọn sai hoặc thao tác sai 2 ô số đó sẽ không bị xóa. Người thi được tiếp tục kích vào 2 ô để xác định cặp bằng nhau. Lưu ý: không ấn tiếp lần 3 kết hợp với 2 lần trước để xác định cặp bằng nhau mới.

- Người thi lựa chọn sai sẽ được lựa chọn lại để làm tiếp ( nhưng không sai quá 3 lần).

- Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ làm, hoặc khi số lần sai của người thi vượt quá quy định. Điểm và thời gian làm sẽ được lưu lại.

 

3.Kiểu bài: HOÀN THÀNH PHÉP TÍNH

Sau khi đọc kỹ yêu cầu dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu để làm bài thi, khi đó, màn hình sẽ hiển thị các ô chưa câu hỏi.

Cách thi:

Người thi phối hợp giữa con trỏ chuột và bàn phím để điền các số còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành phép tính.

Luật thi:

- Thời gian thi: 20 phút

- Số điểm tối đa: 100 điểm

- Số câu hỏi: 10 câu hỏi

- Khi người thi chọn nút “Bắt Đầu” thì hệ thống sẽ tính thời gian làm bài của người thi. Có đồng hồ đếm ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.

- Nếu điền đúng đáp án, câu hỏi đó sẽ được tính điểm và màn hình sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

 

- Nếu người thi điền sai đáp án, câu hỏi đó không được tính điểm, màn hình sẽ chuyển tiếp sang câu hỏi khác.

- Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ làm bài. Điểm và thời gian làm sẽ được lưu lại.

 

4. Kiểu bài: KHỈ CON THÔNG THÁI

 

Sau khi đọc kỹ yêu cầu dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu để làm bài thi, khi đó, màn hình sẽ hiển thị các ô chứa câu hỏi

Cách thi:

Người thi dùng chuột, đưa chú khỉ cầm bảng số, phép tính, hình ảnh để treo vào đúng vị trí tương ứng.

Luật thi:

- Thời gian thi: 20 phút

- Số điểm tối đa: 100 điểm

- Số câu hỏi: 10 câu.

- Khi người thi chọn nút “Bắt Đầu” thì hệ thống sẽ tính thời gian làm bài của người thi. Có đồng hồ đếm ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.

- Khi lựa chọn và làm đúng khỉ sẽ treo số hiển thị ra đúng vào số bằng nó và được cộng 10 điểm.

- Khi lựa chọn và làm sai, câu hỏi đó không được tính điểm. Câu hỏi khác hiện ra để người thi làm tiếp.

 

- Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ làm. Điểm và thời gian làm sẽ được lưu lại.

 

5. Kiểu bài: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

 

Sau khi đọc kỹ yêu cầu dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu để làm bài thi, khi đó xe ô tô sẽ chạy trên đường, gặp các chướng ngại vật, vượt qua các chướng ngại vật và về đích.

Cách thi:

Xe của bạn phải vượt qua 5 chướng ngại vật để về đích. Để vượt qua mỗi chướng ngại vật bạn phải trả lời đúng 1 trong 3 bài toán ở chướng ngại vật đó. Nếu làm đúng ô tô sẽ tiếp tục chạy đến đích.

Luật thi:

- Thời gian thi: 20 phút

- Số điểm tối đa: 100 điểm

- Vượt qua 1 chướng ngại vật bạn được 20 điểm

- Khi người thi chọn nút “Bắt Đầu” thì hệ thống sẽ tính thời gian làm bài của người thi. Có đồng hồ đếm ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.

- Khi gặp chướng ngại vật, người thi trả lời đúng 1 trong 3 bài toán thì ô tô sẽ vượt qua chướng ngại vật đó.

- Ở chướng ngại vật người thi có thể gặp dạng đề điền vào ô trống

- Khi đó người thi click vào đáp án đúng trong 4 đáp án cho sẵn.

- Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ làm hoặc khi không vượt qua được 1 chướng ngại vật. Điểm và thời gian làm sẽ được lưu lại.

 

6. Kiểu bài: ĐI TÌM KHO BÁU

 

Sau khi đọc kỹ yêu cầu dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu để làm bài thi.

Cách thi:

Người thi tự chọn một đường đi trong mê cung để đưa thợ mỏ đến được kim cương. Dùng con trỏ chuột ấn vào ô đi đến liền kề thợ mỏ sẽ đi đến đó (chỉ đi qua 2 ô liền nhau có chung cạnh). Trên đường đi thợ mỏ gặp các ô chứa dấu hỏi. Để đi qua được ô này, người thi phải giải đúng bài toán trong đó. Nếu trả lời sai ô chứa dẩu hỏi sẽ hóa đá, người thi cần tìm đường khác để đưa được thợ mỏ đến kim cương.

Luật thi:

- Thời gian thi: 20 phút

- Số điểm tối đa: 100 điểm.

- Vượt qua được mức dễ được cộng 40 điểm, vượt qua mức trung bình được cộng 40 điểm, vượt qua mức khó, đi đến kim cương được cộng 20 điểm.

- Khi người thi chọn nút “Bắt Đầu” thì hệ thống sẽ tính thời gian làm bài của người thi. Có đồng hồ đếm ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.

- Ở ô chứa dấu hỏi người thi có thể gặp dạng đề tự luận điền vào ô trống

- Bạn ấn vào ô nhập kết quả trả lời (nhớ chỉ nhập đáp số theo yêu cầu).

- Nếu kết quả là số tự nhiên hoặc số thập phân các bạn có thể nhập luôn được đáp số.

- Nếu kết quả là phân số … các bạn phải kích vào công thức hỗ trợ bên dưới để nhập đáp số.

- Người thi có thể gặp dạng đề trắc nghiệm:

- Khi đó người thi click vào đáp án đúng trong 4 đáp án cho sẵn.

 

- Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ làm hoặc khi không còn đường để đến kim cương. Điểm và thời gian làm sẽ được lưu lại.

 

7. Kiểu bài: CÓC VÀNG TÀI BA

 

Sau khi đọc kỹ yêu cầu dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu để làm bài thi.

Cách thi:

Bạn hãy chọn đáp án trả lời thích hợp trong 4 đáp án cho sẵn, để giúp Cóc vàng bảo vệ khung thành.

Luật thi:

- Thời gian chơi: 20 phút

- Số điểm tối đa: 100 điểm

- Số câu hỏi: 10 câu

- Trả lời sai không được điểm, chuyển sang câu hỏi khác.

- Khi người thi chọn nút “Bắt Đầu” thì hệ thống sẽ tính thời gian làm bài của người thi. Có đồng hồ đếm ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.

- Khi câu hỏi và 4 đáp án hiện ra. Người thi dùng trỏ chuột chọn 1 trong 4 đáp án.

- Chọn đúng đáp án, bóng bị đẩy khỏi khung thành, người thi được cộng 10 điểm

- Chọn sai đáp án, bóng sẽ vào lưới, không được cộng điểm.

- Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ làm hoặc khi không còn đường để đến kim cương. Điểm và thời gian làm sẽ được lưu lại.

 

8. Kiểu bài: ĐỈNH NÚI TRÍ TUỆ

 

Sau khi đọc kỹ yêu cầu dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu để làm bài thi.

Cách thi:

Bạn hãy trả lời các câu hỏi trong đám mây. Trả lời đúng mỗi câu hỏi, bạn được 10 điểm; nếu bỏ qua hoặc trả lời sai, bạn bị trừ 5 điểm.

Luật thi:

- Thời gian thi: 20 phút

- Số điểm tối đa: 100 điểm

- Số điểm tối thiểu: 0 điểm (không có điểm âm)

- Khi người thi chọn nút “Bắt Đầu” thì hệ thống sẽ tính thời gian làm bài của người thi. Có đồng hồ đếm ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.

- Khi click vào đám mây, người thi có thể gặp dạng câu hỏi tự luận, điền đáp án vào chỗ trống.

- Bạn ấn vào ô nhập kết quả trả lời (nhớ chỉ nhập đáp số theo yêu cầu).

- Nếu kết quả là số tự nhiên hoặc số thập phân các bạn có thể nhập luôn được đáp số.

- Nếu kết quả là phân số … các bạn phải kích vào công thức hỗ trợ bên dưới để nhập đáp số.

- Nếu trả lời đúng đáp án của câu hỏi, người thi sẽ được cộng 10 điểm.

- Nếu trả lời sai hoặc bỏ qua câu hỏi, người thi bị trừ 5 điểm.

- Người thi có thể gặp dạng đề trắc nghiệm:

- Khi đó người thi click vào đáp án đúng trong 4 đáp án cho sẵn.

-Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ làm hoặc khi trả lời sai 5 lần. Điểm và thời gian làm sẽ được lưu lại.

 

9. Kiểu bài: Web tự luận, điền vào chỗ trống

 

- Đây là dạng đề thi hiển thị luôn 10 câu hỏi, thí sinh dùng bàn phím điền kết quả vào ô trống cho sẵn

 

10. Kiểu bài: Web trắc nghiệm

 

- Đây là dạng đề thi hiển thị luôn 10 câu hỏi, thí sinh dùng chuột, đánh dấu vào ô kết quả đúng trong 4 đáp án cho sẵn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn tin: www.violympic.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: lưu ýNhững tin cũ hơn
 

GIỚI THIỆU

Thành tựu nhà trường

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT: 1. Thành tích nổi bật của nhà trường:  - 5 năm được công nhận Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  (2010, 2011)  -  Bằng khen Đạt cơ quan văn hóa 10 năm liên tục - Giải ba tham gia cầu lông cấp Thành phố - Các giải thưởng cuộc thi viết và cuộc thi “ Nét...

NHẠC NỀN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 2002

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15286

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1029760

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
Văn bản luật
Thi Tiếng Anh Qua Mạng
Thư viện tư liệu giáo dục